Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.05.2022
Z ostatniej chwili arrow Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2018 r. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
21.12.2017

harm_odpadow_000221217.jpgPoniżej przedstawiamy linki do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych na 2018 r., przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usug Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Zobacz cały artykuł…
 
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
21.07.2016

W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej Nr XV/123/16 z dn. 29 czerwca 2016 r. od dnia 22 lipca 2016 r. na terenie gminy Kowalewo Pomorskie zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, popularnie zwanej „deklaracją śmieciową". Formularz deklaracji jest uniwersalny i składany będzie zarówno przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dot. odbierania popiołu z palenisk domowych Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
10.05.2017

popiol_00_10_05_17.jpgW związku z licznymi pytaniami kierowanymi do tut. Urzędu dotyczącymi segregacji popiołu informujemy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych przedsiębiorca zakończył odbiór popiołu z oddzielnych pojemników.

Popiół z palenisk domowych należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Selektywne zbieranie tej frakcji odpadów właściciele nieruchomości powinni ponownie rozpocząć jesienią, wraz z nadejściem kolejnego sezonu grzewczego.

 
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 roku Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
05.05.2017

herb_000_30_03_15.jpgZgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 250), gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Celem analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gmin, niezbędna do stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Zobacz cały artykuł…
 
II edycja konkursu Ekowypady za elektroodpady Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
19.01.2017
iiekoodpady_00_19_01_17.jpgW lutym br. rozpocznie się II edycja konkursu ekologicznego pod nazwą „Ekowypady za elektroodpady" skierowanego do uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta Kowalewo Pom. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie.
Zobacz cały artykuł…
 
Wywóz popiołu z palenisk domowych w obrębie miasta Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
13.01.2017
popiol_13_01_17_00.jpgW związku z licznymi pytaniami kierowanymi do tut. Urzędu dotyczącymi zasad gromadzenia i odbierania przez przedsiębiorcę popiołu z palenisk domowych wyjaśniamy, że PUKiM Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna zamierza wprowadzić system odrębnego zbierania popiołu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta.

W chwili obecnej przedsiębiorca oczekuje na dostawę pojemników z tworzywa sztucznego na popiół od producenta.

Zobacz cały artykuł…
 
Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi od 2017r. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
30.12.2016
zmiany_w_zagosp_30_12_16.jpgInformujemy, że od 01.01.2017 r. nastąpi zmiana godzin funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Brodnickiej 1.

Punkt będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zobacz cały artykuł…
 
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
21.12.2016
Poniżej przedstawiamy linki do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych na 2017 r., przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Informujemy ponadto, że pracownicy w/w przedsiębiorstwa będą rozwozili harmonogramy indywidualnie do każdej nieruchomości.

 
Palenie śmieci szkodzi zdrowiu i zanieczyszcza środowisko !!! Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
20.12.2016
spalanie_smieci_00_20_12_16.jpgPrzyczyną spalania odpadów w piecach jest pozorna oszczędność. Pozbywanie się śmieci w ten sposób jest tańsze, ale za to bardzo niebezpieczne. Odpady można spalać jedynie w specjalistycznych piecach w bardzo wysokiej temperaturze. Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne.
Zobacz cały artykuł…
 
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od 2017r. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
02.12.2016
odbieranie_odpadow_2017_00_02_12_16.jpgInformujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie dokonała wyboru wykonawcy usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. usługi będzie świadczyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, przy udziale podwykonawcy, tj. miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dla osób zainteresowanych odrębnym odbiorem popiołu. Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
27.09.2016

kosz_popi.pngInformujemy, że przedsiębiorca odbierający nieczystości stałe będzie prowadził zbiórkę popiołu z dodatkowych pojemników. Do tego celu mieszkańcy będą mogli wykorzystać własne pojemniki plastikowe lub ocynkowane 110l. Istnieje również możliwość wydzierżawienia pojemnika z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.

Zobacz cały artykuł…
 
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
28.06.2016
Zobacz cały artykuł…
 
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2016 r. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
17.12.2015
harmonogram_miasto_14_25_17_12_2015.jpgPoniżej przedstawiamy linki do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych na 2016 r., przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Informujemy ponadto, że pracownicy w/w przedsiębiorstwa będą rozwozili harmonogramy indywidualnie do każdej nieruchomości.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - miasto

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - wieś

 
Informacja dotycząca dzierżawy pojemników na popiół z ZGKiM Sp.zo.o. Drukuj
Wpisał: Agnieszka Chmielewska-Plachta   
20.11.2015

W związku z wprowadzeniem od listopada 2015 roku możliwości dodatkowego oddawania popiołu z gospodarstw domowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim informuje, że posiada do wydzierżawienia metalowe pojemniki przeznaczone do składowania w/w odpadu.

Informacji w tej sprawie udziela p. H. Żelazna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Numer kontaktowy 56684-15-17.

Prezes
/Barbara Stosio/

 
Odbieranie popiołu z palenisk domowych Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
16.10.2015

product_zoom_15300.jpgW związku z licznymi pytaniami kierowanymi do tut. Urzędu w sprawie gromadzenia popiołu z palenisk domowych w pojemnikach na odpady komunalne informujemy, że przedsiębiorca odbierający nieczystości stałe będzie prowadził zbiórkę popiołu z dodatkowych pojemników. Do tego celu mieszkańcy będą mogli wykorzystać ocynkowane pojemniki 110 l.

Zobacz cały artykuł…
 
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na wsi ! Drukuj
Wpisał: K.Kamińska   
28.09.2015

Zgoekosystem_2015.jpgdnie z informacją uzyskaną od wykonawcy usług odbioru nieczystości stałych - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, od października ulegną zmianie terminy odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.

Zobacz cały artykuł…
 
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w mieście! Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
09.06.2015
harmonogram_2015_09_06_15_00.jpgZgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy usług odbioru nieczystości stałych - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, od bieżącego miesiąca zmianie ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Kowalewo Pomorskie.
Zobacz cały artykuł…
 
SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kamińska   
28.09.2015
segr_odpadow_000_28_09_15.jpgAnalizując deklaracje śmieciowe, jakie składają mieszkańcy naszej gminy, wydaje się, że do segregowania śmieci już się przyzwyczailiśmy. Jednak praktyka wskazuje, że nie zawsze nasze zapewnienia, nawet pisemne, idą w parze z działaniami.
Zobacz cały artykuł…
 
Dostępność pojemników na odpady Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kamińska   
17.09.2015
ekosystem_00_17_09_15.jpgNa prośbę Dyrekcji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp.z o.o. EKOSYSTEM z Wąbrzeźna w załączeniu przekazujemy pismo skierowane przez przedsiębiorstwo.
Zobacz cały artykuł…
 
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
30.06.2015
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok
 
Realizacja umowy na odbiór odpadów komunalnych Drukuj
Wpisał: A. Dalke   
16.03.2015
Upojemniki_16_03_2015.jpgpływa kwartał współpracy z firmą EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w gminie Kowalewo Pomorskie. Nowy przedsiębiorca realizuje system selektywnego pięciopojemnikowego zbierania odpadów u źródła powstawania.
Zobacz cały artykuł…
 
Ogólne zasady postępowania z odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
20.02.2015

but.jpgW związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi przepełnień kontenerów na odpady komunalne przypominamy, że przed wrzuceniem odpadów plastikowych do odpowiednich pojemników należy je zgniatać. Prosimy także, aby pudła kartonowe składać i oddawać w postaci płaskich arkuszy.

Zobacz cały artykuł…
 
Bieżące informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
19.01.2015

W związku z licznymi uwagami kierowanymi przez mieszkańców miasta Kowalewo Pom., dotyczącymi niedostarczenia przez firmę EKOSYSTEM Sp. z o.o. pojemników na poszczególne frakcje odpadów komunalnych informujemy, że wszystkie zgłoszenia są na bieżąco przekazywane przedsiębiorcy i w miarę możliwości bezzwłocznie realizowane.

Zobacz cały artykuł…
 
Wypowiedz dzierżawę pojemnika Drukuj
Wpisał: Barbara Stosio   
11.12.2014

DLA OSÓB DZIERŻAWIĄCYCH POJEMNIKI  Z ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O W KOWALEWIE POMORSKIM

W związku z nieodpłatnym przekazywaniem pojemników przez firmę EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, osoby które chcą zrezygnować z dzierżawy pojemników mogą pisemnie wypowiedzieć umowę zawartą z tutejszym zakładem. 

Zobacz cały artykuł…
 
Dostarczanie pojemników na odpady komunalne! Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
03.12.2014
pojemniki_000_28_11_14.jpgInformujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na okres 2 lat i będzie obowiązywała od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.
Zobacz cały artykuł…
 
Informacja o osiągniętych poziomach w 2013 r. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
25.11.2014

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informujemy, iż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2013 wyniósł: 82,25 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 23,78 %.

 
PROBLEM ZUŻYTYCH OPON Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kamińska   
14.10.2014

opony_21_09_2014.jpgW ostatnim czasie do tut. Urzędu coraz częściej kierowane są pytania dotyczące sposobu pozbycia się zużytych opon. Odpady te charakteryzują się wyjątkowo długim okresem biodegradacji wynoszącym ok. 100 lat, przez co w bardzo znaczący sposób obciążają środowisko naturalne. Nie można więc zwyczajnie łączyć ich z odpadami zmieszanymi.

Zobacz cały artykuł…
 
Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
09.07.2014

small_obrazek_02_07_2014.jpgInformujemy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na 2014r., od 1 lipca b.r. z nieruchomości zlokalizowanych na terenach wiejskich naszej gminy odbierane będą meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wywóz w/w odpadów z posesji położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie przewidziany jest w okresie od 29 do 31 lipca b.r. Szczegółowe terminy wywozu dostępne są w zakładce "Nowe zasady gospodarowania odpadami".

Zobacz cały artykuł…
 
Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
20.06.2014
inf_o_utworz_pszo_000_20_06_14.jpgInformacja o pomocy uzyskanej z WFOŚiGW w Toruniu na utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
Informujemy, że punkt selektywnej zbiórki odpadów działający w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim został utworzony i wyposażony dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Zobacz cały artykuł…
 
Ankieta dot. pojemników na stałe odpady komunalne Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
03.04.2014

Informujemy, iż w kolejnym przetargu na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie, zakładamy utrzymanie systemu workowego.

Osoby, które będą miały inne zdanie w tej kwestii tj. wyposażenie nieruchomości w pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych będą mogły w terminie do końca m-ca kwietnia br. wypełnić poniższą ankietę podając swoje dane osobowe.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dot. funkcjonowania PSZOK-u Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
05.03.2014

pszok_001_05_03_14.jpgInformujemy, iż zgodnie z uchwałą Nr XV/147/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o przy ul. Brodnickiej 1 znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zobacz cały artykuł…
 
Odbiór odpadów - zachowajmy estetykę Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
27.02.2014
Zgodnie z § 6 pkt 4 uchwały Nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej poprzez ich dezynfekcję.
Zobacz cały artykuł…
 
Korekta deklaracji - 14 dni od daty nastąpienia zmiany Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
13.02.2014

W związku z licznymi wątpliwościami uprzejmie wyjaśniamy, iż właściciele i zarządcy nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny bądź zmieszany zobowiązani są do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Zobacz cały artykuł…
 
Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
15.01.2014
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Zmiana dotyczy stawek za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Od 01 marca 2014 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 8 zł od osoby w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.
Zobacz cały artykuł…
 
Informacja o osiągnietych poziomach w 2012 r. Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
03.10.2013

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) informujemy, iż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2012 wyniósł: 86,02 %. Natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 13,15 %.


 
Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
22.07.2013

W związku ze zmianą zasad odbioru nieczystości stałych obowiązującą od 01-07-2013 r. apelujemy do mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie  o wystawianie (udostępnianie) pojemników na odpady zmieszane oraz worków z selektywną zbiórką odpadów,  zgodnie z obowiązującymi  harmonogramami wywozu.

Zobacz cały artykuł…
 
Wybiła śmieciowa godzina zero Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
03.07.2013
godzina_zero_01_03_07_13.jpgOd 1 lipca 2013r. właścicielem odpadów stała się gmina. Oznacza to, że od momentu wrzucenia domowych resztek do osiedlowego śmietnika czy też wystawienia go przez właściciela domu przed furtkę, nie musimy się nimi przejmować.

Z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie odpady odbierać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży.

Zobacz cały artykuł…
 
Odbiór odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
21.06.2013

odpady_nowy_system_20_06_2013.jpgW związku ze zmianą zasad odbioru nieczystości stałych obowiązujących od 1 lipca 2013r. informujemy, że przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dot. dzierżawy pojemników z ZGKiM Drukuj
Wpisał: Barbara Stosio   
20.06.2013

W związku ze zmianą zasad odbioru nieczystości stałych obowiązujących od 01.07.2013 r. informuję, że osoby które obecnie posiadają w dzierżawie pojemniki z tutejszej Spółki będą mogły dalej korzystać z tej usługi. Zmieni się tylko stawka opodatkowania tej czynności podatkiem VAT z 8% na 23%.

Zobacz cały artykuł…
 
WYPOWIEDZENIE UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
27.03.2013
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 roku gmina Kowalewo Pomorskie przejmie odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Po wprowadzeniu nowego systemu usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie świadczyła firma wyłoniona w drodze przetargu, z którą gmina zawrze umowę.
Zobacz cały artykuł…
 
«« start « poprz. 1 2 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 40 z 45
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!