Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022
Z ostatniej chwili arrow Centrum Rekreacji i Sportu arrow Wcześniej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Centrum Rekreacji i sportu w Kowalewie Pomorskim - Etapy prac. Drukuj

„A tak nas widzą inni”

 

i_nastala_jasnosc_15_12_11.jpg

 

Rozświetlimy centrum, a teraz czekamy na mrozy

Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim przygotowało się na nadejście zimy, a nawet z niecierpliwością oczekuje na mróz. Dlaczego?, aby sprawić młodzieży jeszcze więcej radości. W obrębie obiektu przygotowano dwie niecki pod lodowiska dla miłośników łyżew. Czekamy, aż mróz zetnie ziemię, aby wypełnić je wodą. Wiosną, gdy ruszą roztopy cała woda wpłynie do zbiornika retencyjnego, który służy jako zasobnik do podlewania terenu.

W dniu 7 grudnia br. o godz. 16.30 po raz pierwszy nastąpi jednoczesne włączenie wszystkich lamp zewnętrznych na obiekcie. Uruchomimy lampy parkowe oraz wielkie reflektory wokół boiska sportowego i Orlika. - informuje Burmistrz Andrzej Grabowski- zapraszamy wszystkich, którzy chcą w tym uczestniczyć. Specjalnie nastąpi to w godzinach popołudniowych, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Przypomnijmy, że Centrum Sportu i Rekreacji zawiadywane jest przez Gimnazjum Publiczne, z ramienia którego obiektem kieruje Mariola Żelazny, zatrudniona przez szkołę na stanowisku gospodarza - konserwatora. Obecnie samorząd przystąpił do procedury wydzierżawienia pomieszczeń w budynku socjalnym na działalność gospodarczą.

Poszukujemy najemcy, który otworzyłby w tym miejscu punkt gastronomiczny, lub inny, nieuciążliwy dla głównej, sportowej roli Centrum. Do końca czerwca 2012r. powstanie w tym miejscu wielki plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne. Punkt gastronomiczny w tym miejscu będzie zapewne mile widziany- dodaje Burmistrz Andrzej Grabowski.

W dniu 3 listopada nastąpiło oficjalne zakończenie kolejnego etapu budowy Centrum Rekreacji i Sportu, które zamknęła decyzja pozwalająca na użytkowanie obiektu. Kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego p. Jolantę Sztym wydała pozytywną opinię na temat budynku socjalnego jak i całej infrastruktury sportowej.

Pogratulowała obecnemu na odbiorze Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu pomysłu i wytrwałości w dążeniu, aby ten obiekt powstał. Zainteresowani będą mogli już korzystać z bieżni i ścianki wspinaczkowej. Wejście na boisko trawiaste nastąpi dopiero wiosną, po zakończeniu kolejnego cyklu wegetacji traw. Jednocześnie przypominamy, że obiektem kieruje Gospodarz p. Mariola Żelazny.

centrum_01_04_11_11.jpg
centrum_04_04_11_11.jpg
centrum_03_04_11_11.jpg

centrum_05_04_11_11.jpg

Centrum Sportu i Rekreacji w kobiecych rękach.

Trwająca od 2009r. budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim jest już na ukończeniu. Pozostał jeszcze ostatni etap (budowa placu zabaw, boiska do piłki plażowej ręcznej i siatkowej oraz boiska wielofunkcyjnego do gry w kosza, siatkę, tenisa i szczypiorniaka), którego realizacja zakończy się w VI 2012r.

Obiekt pod opiekę przejął Gospodarz, którym została p. Mariola Żelazny. Posiada Ona odpowiednie wykształcenie- magisterium na WSG w Bydgoszczy na kierunku Kultura Fizyczna i Zarządzanie Sportem, a teraz kontynuuje zdobywanie wiedzy na studiach podyplomowych dających przygotowanie pedagogiczne.

Pani Mariola opanowała już wiedzę techniczną na temat całej infrastruktury obiektu: system nawadniająco- odwadniający, elektronika, alarmy itp. Zdobyła także odpowiednią wiedzę z zakresu pielęgnacji terenów zielonych, w tym boiska. Obecnie Gospodarz nie planuje zwiększania obsady zarządzanej przez siebie placówki. Wszelkie prace konserwatorskie na zieleni jak i porządkowe zleca firmom z zewnątrz.

Życzę Gospodarzowi satysfakcjonującej pracy i wielu sukcesów. Przed p. Mariolą duże wyzwanie, aby w pełni wykorzystać potencjał Centrum. Obecnie chętni mogą korzystać już z dwóch boisk Orlika, skate parku i ścianki wspinaczkowej. Niedługo szkoły będą mogły wejść na bieżnię i skocznię. Boisko trawiaste zostanie oddane piłkarzom do dyspozycji wiosną przyszłego roku, gdy zakończy się kolejny cykl wegetacyjny trawy- informuje burmistrz Andrzej Grabowski- W budynku Centrum znajdują się pomieszczenia przeznaczone na lokalizację kawiarni lub sklepu. Obecnie poszukujemy ewentualnego najemcy tych pomieszczeń z przeznaczeniem ich właśnie na ten cel.

W dniu 7 października Gospodarz wspólnie z Burmistrzem i pracownikami urzędu uczestniczył w rozruchu kosiarki. W miniony, dość pochmurny weekend młodzież niezrażona deszczem korzystała z atrakcji Centrum. Zwyczajowo skate park był mocno wykorzystany, tym razem przez gości z Torunia. Korzystanie ze skate parku uzależnione będzie od pogody i natężenia światła. Obiekt Centrum Sportu i Rekreacji w godzinach nocnych będzie zamykany.

centrum_01_17_10_11.jpg
centrum_02_17_10_11.jpg
centrum_03_17_10_11.jpg centrum_04_17_10_11.jpg

Koniec kolejnego etapu

Kolejny etap budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim zakończony. Firmy BUDEX Lipno wywiązała się z umowy w terminie i zgodnie z harmonogramem prac. W chwili obecnej trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, które wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Murawa boiska będzie eksploatowana dopiero od wiosny roku przyszłego, teraz jest systematycznie cięta i podlewana wodą ze zbiornika retencyjnego.

Wykonawca pracując u nas ponad 27 miesięcy bardzo się z nami zżył. Bardzo dziękuje kierownikowi Robertowi Lutomirskiemu oraz jego współpracownikowi Marcinowi Pobożan za dobrą współpracę. Obiekt świadczy o ich fachowości i rzetelności spółki. Liczę, że nasza współpraca będzie w przyszłości kontynuowana- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski na lustracji inwestycji w dniu 30.09.11.

Jednocześnie ruszyły już prace przy III- ostatnim etapie budowy Centrum. Przetarg na budowę placu zabaw, boiska do piłki plażowej (siatkówka i ręczna) oraz boiska wielofunkcyjnego wygrało konsorcjum firm „Kaszub" i „AKADA SPORT" z Kiełpino- Leszno, które za kwotę prawie 700.000zł. wykona zadanie do końca VI 2012r. Samorząd na ten etap otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 50% inwestycji.

centrum_01_01_10_11.jpg centrum_02_01_10_11.jpg
centrum_03_01_10_11.jpg centrum_04_01_10_11.jpg

01.09.2011r. Na Centrum Rekreacji i Sportu dokonano próby rozwinięcia rękawa ochronnego. Urządzenie musi obowiązkowo znajdować się na stanie każdego tej klasy obiektu. Rękaw będzie mógł być wykorzystywany w czasie meczy podwyższonego ryzyka. Chronić ma on piłkarzy w czasie wychodzenia z szatni na boisko przed agresją kibiców. Zasłoni przed rzuconym z trybun niebezpiecznym przedmiotem.

rekaw_ochronny_01_02_09_11.jpg

25.08.2011r. Praktycznie II i IV etap budowy Centrum Sportu i Rekreacji jest już zakończony. Wykonawca ma czas do końca września, a pozostało mu jedynie uprzątnięcie nadmiaru ziemi, zamontowanie chwytników na ściance wspinaczkowej i dopieszczenie zieleńców. Budynek socjalny czekają jeszcze kosmetyczne prace związane ze sprzątnięciem pomieszczeń. Obecnie trwa również procedura wyłonienia wykonawcy na budowę III etapu. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 696.560,82zł. Termin wykonania do końca VI 2012.

centrum_01_25_08_11.jpg
centrum_02_25_08_11.jpg
centrum_03_25_08_11.jpg centrum_04_25_08_11.jpg

 

11.07.2011r. Bieżna na Centrum Rekreacji i Sportu ma już linie rozdzielające tory. Obfite opady nie pozostawiają zastoisk wodnych co świadczy o bardzo dobrym profilu bieżni oraz o sprawnym systemie odprowadzającym wodę. Obiekt zyskuje również na estetyce. Posadzone krzewy i drzewka pięknie się przyjęły.

centrum_02_13_07_11.jpg
centrum_03_13_07_11.jpg
centrum_04_13_07_11.jpg centrum_01_13_07_11.jpg

04.07.2011r. Jest już ostatnia warstwa poliuretanu. Zamontowano wszystkie 900 krzesełek. Czekamy na wymalowanie linii.

centrum_01_04_06_11.jpg
centrum_02_04_06_11.jpg

29.06.2011r. Centrum sportu i rekreacji zyskuje bieżnię. Spore zainteresowanie wśród mieszkańców budzi proces układania tartanu na bieżni w Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim. Dziwnie wyglądające maszyny rozkładają i prasują podkład na który w ciągu kilku dni ułożony zostanie tartan w kolorze pomarańczowym. Jednocześnie pracownicy firmy Budex pielęgnują murawę. Bardzo dobrze sprawdza się system deszczowni włączających się każdej nocy i czerpiących wodę z podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe. Oko zwiedzających cieszą kolorowe krzesełka w liczbie prawie 900szt. oraz tablica wyników.

centrum_01_30_06_11.jpg
centrum_02_30_06_11.jpg
centrum_03_30_06_11.jpg
centrum_07_30_06_11.jpg
centrum_05_30_06_11.jpg
centrum_04_30_06_11.jpg
centrum_06_30_06_11.jpg

20.05.2011r. Kolejne dwa wnioski gminy Kowalewo Pomorskie otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 roku została zatwierdzona lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach naboru wyłoniono ranking 156 wniosków o przyznanie pomocy Łączna kwota pomocy 42.373.694,00 złotych.

Nasze wnioski uplasowały się na wysokiej 11 i 12 pozycji z liczbą po 6 pkt. (na 7 możliwych). Z otrzymanego łącznego dofinansowania w wys. 600tys. sfinansujemy w 50% dwa wnioski pt. „Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. -III etap centrum", oraz „Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w miejscowości Lipienica gm. Kowalewo Pomorskie" - informuje burmistrz Andrzej Grabowski- Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli już w tym roku zakończyć budowę centrum, gdzie ma jeszcze powstać boisko wielofunkcyjne (tenis ziemny, ręczna, siatkówka i koszykówka), boisko do piłki plażowej oraz olbrzymi plac zabaw. W naszej strategii zaplanowaliśmy zakończenie budowy Centrum Sportu i Rekreacji w 2012. Natomiast modernizacja świetlicy w Lipienicy już trwa i powinna zakończyć się w sierpniu.

08.05.2011r. Kowalewo Pomorskie słynie z zamiłowania do sportu. Pod wrażaniem zaangażowania w rozwój lokalnego sportu byli również przedstawiciele Telewizji Polskiej z Bydgoszczy. Do Kowalewa zawitali dziennikarze Magazynu Sportowego TVB. Redaktor Hubert Malinowski wraz z współpracownikami zbierał u nas materiały do kolejnego wydania programu pt. „Kujawsko- Pomorski Magazyn Sportowy.

O finansowym zaangażowaniu przed kamerami wypowiadał się burmistrz Andrzej Grabowski. Oczywiście nie mógł nie wspomnieć o planach dalszego rozwoju infrastruktury sportowej. Przed nami dalsza rozbudowa Centrum, gdzie powstaną m.in. boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i tenis), ściana wspinaczkowa, boisko do piłki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci. Ostatnią inwestycją będzie budowa pływalni. Teren już jest, czekamy na środki z urzędu marszałkowskiego.

Dziennikarze nie ukrywali zachwytu nad skate parkiem, a młodzi miłośnicy rolek, deskorolek i BMX-ów chętnie odpowiadali na ich pytania.

centrum_01_21_05_11.jpg
centrum_02_21_05_11.jpg
centrum_03_21_05_11.jpg
centrum_04_21_05_11.jpg
Skate park budzi się na wiosnę Cieplejsze dni rozpuściły resztki śniegu i wysuszyły teren kowalewskiego skate parku. Z możliwości aktywnego wypoczynku od razu skorzystali miłośnicy rolek i deskorolek. Dla ciekawości, o czym świadczyły tablice rejestracyjne samochodów, byli wśród nich także mieszkańcy powiatu toruńskiego.

Zapraszam wszystkich chętnych do korzystania z tego wyjątkowego miejsca. Jednak proszę o pozostawianie pojazdów na pobliskim parkingu, a nie na poboczu drogi, gdyż nie sprzyja to bezpieczeństwu – apeluje burmistrz Andrzej Grabowski

skype_park_01_23_03_11.jpg
skype_park_02_23_03_11.jpg
skype_park_03_23_03_11.jpg

01.12.2010 - 28.02.2011r. Cisza i spokój dookoła. Śnieg przykrył plac budowy. Mróz nie sprzyja nawet pracom w wewnątrz budynku socjalnego. Jedynie majestatycznie wyglądające zadaszenie trybun przypomina przejeżdżającym, że pod grubą warstwą śniegu rośnie trawa. Wykonawca z niecierpliwością oczekuje poprawy pogody. Do września musi dokończyć budowę trybun, budynku socjalnego, ogrodzenia i ułożyć tartan na bieżni. Powstanie również ścianka wspinaczkowa.

centrum_01_22_02_11.jpg
centrum_02_22_02_11.jpg

18.11.2010r. Od 18 listopada w gminie Kowalewo Pomorskie przybyło kolejne miejsce rozrywki dla młodzieży. Po dwumiesięcznym okresie budowy w obrębie budującego się właśnie centrum rekreacji i sportu powstał bardzo nowoczesny skate park. Wyposażenie wzbudza prawdziwy podziw. Rolkowcy i deskorolkowcy mogą szaleć do woli. W ramach umowy powstaną urządzenia o bardzo egzotycznych nazwach, a służące do jazdy na rolkach i deskorolkach: platforma, quarter pipes, bank ramps, grindbox, grindbox łamany, grindbox prosty, grindbox + manual, manualbox, grindbox schody, ławka, poręcz łamana, poręcz, rurka prosta 2x, rurka rainbow, pool jam.

Pomimo, że w dniu przekazania go młodzieży padał drobny deszczyk to znaleźli się śmiałkowie, którzy zaprezentowali uczestnikom spotkania wiele ewolucji na rolkach. Przybyli z różnych stron: Golub, Toruń, a nawet z Holandii. Połączyła ich wspólna pasja. Przekazując skate-owcom plac burmistrz miasta Andrzej Grabowski podkreślał, iż powstało wspaniałe miejsce do zabawy i aktywnego wypoczynku, które jednak wymaga rozwagi i odpowiedniego zabezpieczenia.

Skate Park zapoczątkował ostatni etap budowy Centrum Rekreacji i Sportu. Zadanie to o nazwie „Poprawa funkcjonalności przestrzennej miasta Kowalewo Pomorskie poprzez budowę Centrum Sportu i Rekreacji IV etap – skate park” za łączną kwotę 781tys.zł. brutto uzyskało akceptację urzędu marszałkowskiego i otrzymało dofinansowanie w wys. 240tys.zł. w ramach programu rewitalizacji małych miast- informuje burmistrz Andrzej Grabowski. młodzież nie będzie musiała już jeździć na parkingu czy starych placach dworcowych. To nie koniec rozwoju tego miejsca. W tym miejscu zaplanowano także budowę boiska do piłki plażowej, boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka, szczypiorniak, tenis) oraz nowoczesnego placu zabaw dla dzieci.

miejsce_na_szalenstwa_01_17_02_11.jpg
miejsce_na_szalenstwa_02_17_02_11.jpg
miejsce_na_szalenstwa_03_17_02_11.jpg miejsce_na_szalenstwa_04_17_02_11.jpg

28.09.2010r. Wykonawca firma BAOBAB weszła właśnie na teren przeznaczony pod skate park. Miejsce zostało już wyrównane i ogrodzone. Teraz buldożery nawożą ziemię i wyznaczają miejsca pod konkretne elementy. Pogoda sprzyja inwestorowi (gminie) oraz wykonawcy. Może jeszcze w tym roku młodzież wypróbuje swoje umiejętności kaskaderskie.

centrum_01_28_09_10.jpg centrum_02_28_09_10.jpg

 

06.09.2010r. - Bezpieczniej do centrum- wykonawca inwestycji firma BUDEX przystąpiła do grodzenia terenu i układania chodnika przy drodze powiatowej od parkingu przy gimnazjum aż do wejścia Orlik. Młodzież szkolna będzie mogła bezpiecznie przejść na boiska.

centrum_01_06_09_10.jpg centrum_02_06_09_10.jpg

 

31.08.2010r. - Do 15 października br. na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim powstanie skate park. Wyłoniony w przetargu wykonawca Zakład Ogrodniczo - Budowlany "BAOBAB" z Gdyni reprezentowany przez Marcina Jażdżewskiego w czasie podpisywania umowy w dniu 31.08.10. zapewniał burmistrza o dotrzymaniu terminu. W ramach umowy powstaną urządzenia o bardzo egzotycznych nazwach, a służące do jazdy na rolkach i deskorolkach: platforma, quarter pipes, bank ramps, grindbox, grindbox łamany, grindbox prosty, grindbox + manual, manualbox, grindbox schody, ławka, poręcz łamana, poręcz, rurka prosta 2x, rurka rainbow, pool jam.

Skate Park zapoczątkował ostatni etap budowy Centrum Rekreacji i Sportu. Zadanie to o nazwie „Poprawa funkcjonalności przestrzennej miasta Kowalewo Pomorskie poprzez budowę Centrum Sportu i Rekreacji IV etap – skate park” za łączną kwotę 781tys.zł. brutto uzyskało akceptację urzędu marszałkowskiego i otrzymało dofinansowanie w wys. 240tys.zł. w ramach programu rewitalizacji małych miast- informuje Burmistrz Andrzej Grabowski.młodzież nie będzie musiała już jeździć na parkingu czy starych placach dworcowych.

centrum_03_06_09_10.jpg centrum_04_06_09_10.jpg

19.08.2010r. - Centrum w centrum uwagi. Praca na budowie Centrum rekreacji i sportu w Kowalewie Pomorskim wre. Trawa jest już po kilkunastu koszeniach i soczyście się zieleni, budynek szatniowo- obsługowy wymaga jedynie elewacji, a stelaż od trybun osadzenia krzesełek. Wykonawca firma BUDEX wylała właśnie pierwszą warstwę podkładowego asfaltu na bieżnię i ustawia płot.

Wielu zatroskanych mieszkańców zwraca mi, jako inwestorowi uwagę, że na bieżni zbyt długo zalega woda opadowa. Pragnę wszystkich uspokoić, iż na obecną warstwę przyjdzie kolejna warstwa asfaltu oraz warstwa tartanu. Dopiero ostatnia warstwa tak wypoziomuje nawierzchnię torów, że woda nie będzie miała prawa tam stać. Zapewniam, że nasi lekkoatleci będą biegać po suchych torach- informuje Burmistrz Andrzej Grabowski.

centrum_01_23_08_10.jpg

26.07.2010r. - Po 14-to dniowych upałach tylko dwa deszczowe dni wystarczyły, aby boisko pięknie się zazieleniło. Trawa jest już po drugim koszeniu. Susza pozwoliła na sprawdzenie 40 spryskiwaczy zamontowanych w murawie boiska. Wyśmienicie zdały egzamin. Budynek centrum ma już okna, a teraz układany jest dach. Konstrukcja do osadzenia trybun wyrasta nad ziemię. W dniu dzisiejszym inwestycję zwizytował p. Artur Cyrankowski z departamentu sportu urzędu marszałkowskiego. Ocenił on zaawansowanie prac na budowie, którą samorząd województwa wsparł do tej pory kwotą 30% wykonanej wartości. Już niedługo rozpocznie się realizacja kolejnego etapu prac czyli budowy skate parku. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

centrum_01_27_07_10.jpg centrum_02_27_07_10.jpg
centrum_03_27_07_10.jpg centrum_04_27_07_10.jpg

02.07.2010r. - Trawa pięknie się zieleni na płycie boiska. Lipcowe słońce jej nie służy, dlatego stworzyła się wspaniała okazja do wypróbowania funkcjonowania zbiornika retencyjnego. Zgromadzona w podziemnym zbiorniku woda zraszaczami zasila murawę. Wykonawca wylał także ławy pod trybuny dla kibiców. Teraz pozostało tylko osadzić w nich stelaże.

centrum_01_05_07_10.jpg centrum_02_05_07_10.jpg

 

01.06.2010r. - Budynek z zapleczem szatniowo- socjalnym miał swoje „wieńcowe”. Już z daleka widać szkielet dachu na tym obiekcie. Jednocześnie maszyny rozpoczęły ustawianie stelaża pod trybuny dla widowni.

 

centrum_01_02_06_10.jpg
centrum_02_02_06_10.jpg

 

23.04.2010r. - Budynek Centrum ma już kolejną kondygnację. Lada chwila układany będzie dach. Jednocześnie geodeci określają niwelację terenu. Samorząd złożył również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na 75% dofinansowanie budowy IV etapu centrum czyli skate parku.

centrum_01_23_04_10.jpg centrum_02_23_04_10.jpg
centrum_03_23_04_10.jpg centrum_04_23_04_10.jpg

 

25.03.2010r. - Przyszła wiosna, rozkwitły……….. inwestycje. Wiosenne słońce zaczęło solidnie przygrzewać, a śnieg po długiej zimie pozostał już tylko wspomnieniem. W ogrodach zaczęło pojawiać się pierwsze, nieśmiałe kwiaty, oraz gminne inwestycje ruszyły z pełna parą. Na placach budowy ruch. Wznowiono budowę Centrum Rekreacji i Sportu. Co prawda boisko piłkarskie jeszcze nasiąknięte wodą to budynku socjalnego z dnia na dzień przybywa.

centrum_01_26_03_10.jpg centrum_02_26_03_10.jpg

03.03.2010r. - Z okazji wizyty w gminie Kowalewo Pomorskie marszałek województwa Piotr Całbecki obejrzał plac budowy centrum, sąsiedni kompleks boisk Orlik 2012 oraz zapoznał się z dalszymi planami rozwoju Centrum Rekreacji i Sportu. Gospodarz gminy i przewodnik burmistrz Andrzej Grabowski podziękował za wspieranie przez samorząd województwa tej inwestycji. Tempo prac i przychylność finansowa marszałka może spowodować zakończenie prac jeszcze w tym roku

centrum_03_03_03_10.jpg
centrum_04_03_03_10.jpg
centrum_05_03_03_10.jpg centrum_06_03_03_10.jpg
centrum_07_03_03_10.jpg

20.02.2010r. - mróz puścił, śnieg topnieje i ponownie ruch na placu budowy Centrum. To znak że wiosna idzie. Pracownicy firmy BUDEX nie marnują ani chwili, i już przystąpili do dalszej budowy budynku socjalnego. Czerwona cegła z daleka informuje, że prace trwają.

centrum_01_03_03_10.jpg
centrum_02_03_03_10.jpg

 

Zimowa przerwa. Śnieg i mróz do -14`C przerwał prace na budowie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim. W dniu 18 grudnia 2009r. Burmistrz Miasta oraz wykonawca Robert Lutomirski ze spółki BUDEX podsumowali pierwszy rok pracy i omówili harmonogram prac na rok 2010.

centrum_01_21_12_09.jpgObecny stan zaawansowania robót jest imponujący. Przekroczono zaplanowany na pierwszy rok zakres prac i przerobiono już kwotę 2mln.100tys. zł. Płyta pod boisko trawiaste czeka pod wiosenne obsiane trawą, zaś czterotorowa bieżnia pod ułożenie warstwy podkładu (asfaltu) oraz poliuretan. Budynek socjalny już wyszedł nad ziemię, zaś całkowicie zakończony jest zbiornik retencyjny do gromadzenia wód opadowych potrzebnych do podlewania terenów zielonych.

Jeśli mróz zetnie grunt i będzie można wjechać maszynami to planujemy jeszcze w tym roku ustawić lampy oświetleniowe- poinformował prezes Robert Lutomirski. - W 2010r. oprócz zakończenia boiska i bieżni ustawiona będzie także trybuna dla widowni i ogrodzenie terenu. Jeśli pogoda będzie nam sprzyjać jak w roku obecnym to kompleksowo zakończymy prace wcześniej niż w 2011.

 

Osoby postronne bardzo niepokoi stojąca na płycie boiska woda opadowa. Wykonawca zapewniał, że zgodnie z technologią i projektem całe boisko jest dokładnie zdrenowane. Obecnie woda nie jest przekazywana do zbiornika retencyjnego, gdyż jest naturalnym zagęszczaczem terenu. Pozwala to na szybkie osiadanie i wyrównanie terenu. Później wyprofilowana będzie jeszcze nawierzchnia boiska, co zapewni odpowiednie spadki. W czasie obsiewania trawą wody na powierzchni nie będzie.

20 październik 2009. Murarze przystąpili do budowy budynku socjalnego na obiekcie. Składać się on będzie z kilku szatni, pomieszczeń socjalnych dla sędziów i trenerów oraz toalet publicznych. Będzie tam także miejsce na ewentualną kawiarenkę.

 centrum_1.jpg centrum_2.jpg

 

30 wrzesień 2009r. Nareszcie pada i już się nie kurzy. Na płycie boiska gładko jak na stole. Przygotowana ziemia czeka na wiosenne obsianie trawą. Bieżnia ma już krawężniki a jej nawierzchnia jest przygotowana pod tartan. Z boku boiska wyraźnie widać zarys skoczni w dal. Z drugiej strony terenu pracownicy wykopują dół pod podziemny zbiornik retencyjny. Będzie on gromadzić wodę do podlewania boisk. Jeszcze w tym roku wykonawca planuje ogrodzić cały teren Centrum Rekreacji i Sportu.

centrum_1937_01_09_09.jpg centrum1934_01_10_09.jpg
centrum1939_01_09_09.jpg centrum1940_01_09_09.jpg

14 wrzesień 2009r.

Pracownicy firmy BUDEX rozkładają właśnie żyzną ziemię rodną pod nowe boisko. Lada chwila zasiana zostanie trawa, która dzięki słonecznej pogodzie wrześniowych dni ma szansę pięknie się zakorzenić.
centrum_01_15_09_09.jpg
centrum_02_15_09_09.jpg
centrum_03_15_09_09.jpg

7 wrzesień 2009r.

Pełnomocnik Marszałka ds. sportu Marcin Drogorób odwiedził plac budowy naszego centrum. Urząd Marszałkowski jako współfinansujący inwestycję jest żywo zainteresowany postępami robót. Pokazaliśmy, że jesteśmy poważnym partnerem do współpracy, który dotrzymuje deklaracji i wywiązuje się z podpisanych zobowiązań. Obecnie układane jest odwodnienie przyszłej bieżni.
centrum_01_08_09_09.jpg
centrum_02_08_09_09.jpg
centrum_03_08_09_09.jpg centrum_04_08_09_09.jpg
centrum_05_08_09_09.jpg centrum_06_08_09_09.jpg

3 wrzesień 2009r.

centrum_01_04_09_09.jpg
centrum_02_04_09_09.jpg
centrum_03_04_09_09.jpg centrum_04_04_09_09.jpg

1 wrzesień 2009r. Prace przy budowie Centrum idą pełną parą. Z powodu braku opadów nad placem budowy unosi się kurz. Obecnie układany jest krawężnik wokół boiska i widać już zarysy bieżni.

centrum_01_31_08_09.jpg centrum_02_31_08_09.jpg
centrum_03_31_08_09.jpg centrum_04_31_08_09.jpg

15 sierpnia 2009r Upał nie przeszkadza pracownikom firmy BUDEX. Widać już zarys boiska piłkarskiego. Prowadzone są roboty w zakresie wylania ław i stóp fundamentowych.

cris_10.jpg
cris_9.jpg
cris_8.jpg cris_7.jpg

15 lipiec 2009r. Ciężkie i potężne maszyny pracujące pod Bielskiem robią na przejezdnych olbrzymie wrażenie. Teren wygląda jak „krajobraz księżycowy". W tym miejscu chcemy ukrócić wszelkie przypuszczenia. To nie pole golfowe czy tworzenie sztucznego jeziora, lecz nasze Centrum Rekreacji i Sportu.

Najpoważniejszym zadaniem będzie budowa zbiornika retencyjnego dla wody podziemnej, który będzie służyć do podlewania trawy- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski- koszt wody z miejskich wodociągów nie pozwala, aby zasilać nią wschody nie tylko trawy na boisku zielonym. Również trawa sztuczna na boiskach treningowych wymagać będzie okresowego podlewania, celem dobrego utrzymania się jej w podłożu.

 

cris_3.jpg
cris_4.jpg
cris_5.jpg cris_6.jpg

W dniu 16 czerwca 2009r. w gminie Kowalewo Pomorskie podpisano umowę na budowę Centrum Rekreacji i Sportu. Firma „BUDEX Lutomirski i Spółka” wygrała przetarg i za kwotę prawie 6,5mln.zł. w latach 2009-2011 dokona kompleksowej jego budowy. W roku 2009 za 2mln. 100tys zł teren zostanie zniwelowany i ogrodzony płotem. Zostanie przygotowana i obsiana trawą główna płyta boiska oraz pobudowany zbiornik retencyjny do gromadzenia wody potrzebnej do podlewania. Prezesi Robert Lutomirski z BUDEX-u zapewniał, że roboty będą prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla społeczeństwa.

cris_1.jpg
cris_2.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!