Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 15.08.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Drukuj
Wpisał: Edyta Jasińska   
05.07.2011
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2011 roku funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki (MG) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (http://www.ceidg.gov.pl/).
Do dnia 31 grudnia 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywnych oraz zawieszonych).

Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, Burmistrz przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nie przeniesionych do CEIDG, Burmistrz pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Od 1 lipca 2011 r. będzie również obowiązywał nowy formularz CEIDG-1 (http://www.ceidg.gov.pl/) uwzględniający między innymi możliwość wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorcę.

Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencji gminnej tworzone były na przestrzeni lat
w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach mogą wymagać korekty, w zależności od daty dokonania wpisu oraz od sposobu prowadzenia ewidencji.

Najczęściej występujące braki w ewidencjach gminnych to:

  1. Brak kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007);

  2. Wielokrotne wpisy jednego przedsiębiorcy- osoby fizycznej (powielony PESEL);

  3. Brak numeru PESEL lub NIP;

  4. niekompletne dane adresowe.

 

W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców o sprawdzenie i zaktualizowanie swoich wpisów w ewidencji działalności gospodarczej Gminy Kowalewo Pomorskie, aby stan wpisu był zgodny ze stanem FAKTYCZNYM i PRAWNYM.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!