Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mój dzielnicowy Drukuj
Wpisał: Administrator   
26.03.2007

W ramach realizacji programu prewencji kryminalnej „Mój dzielnicowy” prezentujemy Państwu zmiany w rejonizacji oraz kadrowe dzielnicowych zaistniałe w rejonie działania Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim. Realizując zadania prewencji kryminalnej przedstawiamy Państwu program „Mój Dzielnicowy”. Głównym celem tego programu jest zapoznanie społeczeństwa z dzielnicowymi obsługującymi dany rejon służbowy. Poprzez poznanie dzielnicowego jako gospodarza rejonu łatwiejsze stanie się rozwiązywanie problemów nurtujących dana społeczność lokalną. Współpraca mieszkańców z dzielnicowym i angażowanie ich na rzecz poprawy bezpieczeństwa własnego i publicznego. Podejmowania wszelkiego rodzaju działań na rzecz ograniczenia przestępczości i wykroczeń. Poprzez poradnictwo ograniczenie zjawisk o podłożu patologicznym ( alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie ).

Uprzejmie informujemy, że możecie Państwo oczekiwać pomocy od dzielnicowego w sprawach:

  • konfliktów sąsiedzkich,
  • podstawowego poradnictwa prawnego,
  • udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
  • pomocy nieletnim zagrożonym demoralizacją,
  • poradnictwa w zakresie stosowania nowoczesnych metod technicznego zabezpieczenia obiektów i mienia,
  • poradnictwa w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  • poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów o podłożu patologicznym( alkoholizm, narkomania )

INFORMACJA O POSTERUNKU POLICJI W KOWALEWIE POMORSKIM

st.asp. Zbigniew Blonkowski
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!