Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka - WYKŁAD VI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka - WYKŁAD VI Drukuj
Wpisał: Ewa Kaczmarek   
11.06.2013
Temat wykładu na U3W w dniu 06.06.2013 r. brzmiał „ Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka". Prowadzącym był doc. dr inż. Cezary Kościelak z WSG w Bydgoszczy. Dowiedzieliśmy się m. in., że główne źródła zanieczyszczenia powietrza to przemysł energetyczny oraz metalurgiczny. Zakłady przemysłowe i elektrociepłownie wydzielają do atmosfery pyły zawierające np. metale ciężkie. Przemysł chemiczny wprowadza ogromne ilości kwasu siarkowego, węglowodorów. Spaliny samochodowe pełne są związków ołowiu, azotu i tlenków węgla.

Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia nie pozostają bez wpływu na zdrowie człowieka. Powodują choroby układu oddechowego, reakcje alergiczne, zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca, nowotworowe i inne. Są też szkodliwe dla zwierząt oraz upraw itp.

Nasz kraj, niestety, przoduje w europie pod względem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, ponieważ energetyka opiera się przede wszystkim na paliwach kopalnych, głównie węglu kamiennym i brunatnym.

Żeby oczyścić powietrze należy przede wszystkim dokonać zmian technologicznych, używać bezołowiowych i bezsiarkowych paliw oraz zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające dla źródeł emisji.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!