Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja nadzwyczajna w gminie Kowalewo Pom.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja nadzwyczajna w gminie Kowalewo Pom. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.01.2014

sesja_9_01_14_000.jpgXXIII sesji Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie odbyta 9 stycznia br. poświęcona była tylko jednemu zagadnieniu. Wojewoda Kujawsko- Pomorski swoim pismem poinformowała, że radni mają obowiązek dokonania ustaleń stanu fatycznego i oceny czy przedstawione im dowody stanowią przesłankę wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski poinformował, że zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Polecił pracownikowi biura Rady Miejskiej przedstawienie chronologii wydarzeń jakie miały miejsce od X 2010r. do chwili obecnej.

Z informacji wynika, że po złożeniu przysięgi i objęciu mandatu radnego p. Zbigniew Musiał nie zrezygnował z dzierżawy gruntów gminnych w miejscowości Wielkie Rychnowo. Zatajał również ten fakt w corocznie składanych oświadczeniach majątkowych. Na szkoleniu, jakie odbyli radni nowej kadencji w dniu 21 grudnia 2010r., szeroko radca prawny omówił ten temat i zapoznał radnych z pismem wojewody z 06.12.10 poświęconemu „antykorupcyjnym przepisom ustawy samorządowej, w tym o niedopuszczeniu do wykorzystania mienia publicznego do ich własnego interesu (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.07.04 K20/03, OTK-A 2004 nr 7 poz. 63). W czasie szkolenia to właśnie radny Musiał zwrócił się z zapytaniem „co w przypadku dzierżawienia gruntów gminnych"?. Otrzymał odpowiedź radcy, że jest „niemożliwe do pogodzenia łączenie tej działalności ze sprawowaniem mandatu". Po szkoleniu jeden z nowo wybranych radnych zrezygnował z dzierżawy gruntu gminnego, ale nie był to w/w radny.

Na liczne pytania radnych odpowiadał nie tylko sam zainteresowany, ale również Przewodniczący Rady, Burmistrz oraz Radca Prawny. Decyzją Przewodniczącego uchwała w sprawie wygaśnięcia lub nie wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Musiała podjęta będzie na kolejnej sesji zaplanowanej na 15 stycznia br. na godz. 16.00.

sesja_09_01_14_001.jpg
sesja_09_01_14_002.jpg
sesja_09_01_14_003.jpg

sesja_09_01_14_004.jpg
sesja_09_01_14_005.jpg
sesja_09_01_14_006.jpg
sesja_09_01_14_007.jpg
sesja_09_01_14_008.jpg
sesja_09_01_14_009.jpg
sesja_09_01_14_010.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!