Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XXIV Sesja Rady Miejskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XXIV Sesja Rady Miejskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.01.2014
small.jpg

Odbyta w dniu 15 stycznia br. sesja Rady Miejskiej była pokłosiem sesji z dnia 09.01.14. Wówczas to radni zapoznali się z pismem wojewody kujawsko- pomorskiego oraz z sytuacją dotyczącą radnego Zbigniewa Musiała i jego dzierżawy gruntów gminnych. (szersza informacja:

http://archiwumwww.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5084&Itemid=16). 

Na sesji w dniu 15 stycznia, w głosowaniu wynikiem 9:4 podjęli uchwałę o pozbawieniu  mandatu radnego. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji.

Radni podjęli również uchwałę o ustanowieniu kolejnego inkasenta do poboru opłat za śmieci oraz wyrazili zgodę na przystąpienie do utworzenia w 2015r. funduszu sołeckiego.

Burmistrz poinformował radnych o trwającej procedurze wyłonienia wykonawcy na modernizację strzelnicy w Kiełpinach. Na sześć złożonych w dniu dzisiejszym ofert najdroższa opiewa na kwotę 800tys, zaś najtańsza na ok. 600tys. Włodarz przypomniał, że na tę inwestycję mamy przyznane dofinansowanie w wys. 70% kosztów kwalifikowanych. Samorząd ze swoich środków wyłoży kwotę 240tys. Burmistrz podkreślając słowo „jedynie 240tys” przypomniał o sytuacji jaka miała miejsce na sesji w dniu 20 grudnia ubiegłego roku. Radni opozycyjni głosowali przeciwko przyjęciu zaproponowanego projektu budżetu na 2014r. i jako jedyny argument podali zapisany tam wg nich zbyt wysoki koszt remontu strzelnicy. Nie przekonały ich zapewnienia burmistrza, że na pewno w przetargu kwota ta spadła. Jak widać słowa te były prorocze i udział gminy obniżył się pięciokrotnie.

Brak zleceń, niepewna zimowa pogoda i trudności na rynku pracy powodują poważne obniżanie ofert. Firmy muszą przeczekać. Wybraliśmy dobry okres na przetarg. Szkoda tylko, że 5 radnych nie zaufało mojemu doświadczeniu, chociaż bardzo ich o to prosiłem. Obecnie nie wykorzystamy nawet pełnego dofinansowania przyznanego ze środków unijnych- podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Wydaje się, że informacja ta zmieniła opinię przynajmniej jednego radnego opozycyjnego- Roberta Bejgier, który pogratulował Burmistrzowi wyniku przetargu i poinformował, że w takiej sytuacji jest za modernizacją strzelnicy. Chyba lepiej późno niż …… zbyt późno.  

 sesja_styczen_19_01_2014.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!