Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Decyzje administracyjne - informacja za rok 2013

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Decyzje administracyjne - informacja za rok 2013 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.01.2014

W związku z zainteresowaniem przekazuję informację na temat liczby wydanych w minionym roku decyzji administracyjnych. 

Decyzja administracyjna zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego jest aktem rozstrzygającym sprawę. Kończy ona więc postępowanie w danej instancji. Stroną decyzji jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczący postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W roku 2013 Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim wydał łącznie 6.407 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. W roku 2012 było ich 6.180, zaś w 2011- 6.132.

 Od każdej decyzji przysługuje stronie odwołanie. Obywatele skorzystali z tego prawa w minimalnym stopniu. Na wydane 6407 decyzji odwołano się od 29. Jest to 0,45% ogółu. Najwięcej odwołujących nie zgadzało się z decyzją dotyczącą opłaty adiacenckiej (14 osób). Wśród wszystkich 29 odwołań organ odwoławczy (Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewoda) rozstrzygnął 26 na korzyść samorządu.  

Z roku na rok w naszej gminie spada liczba uchylonych decyzji przez organ wyższej instancji. Świadczy to, że są one wydawane z coraz większą starannością i znajomością obowiązującego prawa, a wprowadzony system kontroli zarządczej sprawdza się. W tym miejscu chciałbym pogratulować pracownikom urzędu wiedzy. - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!