Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Już firma weszła

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Już firma weszła Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.01.2014
firma_juz_weszla_22_01_14_000.jpgSześć lat trwały zabiegi 5 samorządów o zgromadzenie środków na modernizację drogi Wąbrzeźno- Kowalewo. Środki są, umowa na dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego podpisana i umowa na wykonawstwo ze Skanska też podpisana. Pozostało już tylko przystąpienie do prac, które powinny zakończyć się w IV 2015r. 

 

W dniu 22 stycznia br. odbyło się pierwsze robocze spotkanie zainteresowanych stron. Gminę Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Nie zabrakło również przedstawicieli pozostałych czterech samorządów, oraz wykonawcy (kierowników robót) i zarządców drogi powiatowej z Wąbrzeźna i z Golubia Dobrzynia.

Przedstawiciel firmy Skanska przedstawił wstępny harmonogram robót oraz planowane objazdy dla tranzytu, samochodów osobowych i ruchu lokalnego. Tranzyt ominie drogę powiatową korzystając z krajowej 15 i obwodnicy Wąbrzeźno- Lipnica. Samochody osobowe, w zależności na jakim odcinku będzie pracować firma, będą kierowane poprzez Zieleń- Piątkowo do Dylewa. Ruch lokalny (mieszkańcy) będą korzystać z drogi w sposób utrudniony (wahadłowo). Ewentualne zamknięcia krótkich odcinków związane z całkowitą wymianą przepustów pod drogą trwać będą maksymalnie 5 dni i na ten czas dla mieszkańców również będą wskazane objazdy.

Całą inwestycję podzielono na sześć etapów, z czego odcinek na terenie gminy stanowi jeden etap planowany na okres wakacyjno- powakacyjny. Największe utrudnienie to modernizacja ul. 1-go Maja, gdzie oprócz zerwania nawierzchni i chodników konieczna jest wymiana rur azbestowych, czyli zamknięcie ulicy na czas pracy. Na bieżąco mieszkańcy będą informowani o dokładnych datach zamknięcia drogi, aby mogli się na to przygotować, np. wyprowadzić pojazd z posesji. Nie zaistnieje sytuacja, aby do posesji nie mógł dojechać pojazd uprzywilejowany (karetka, straż, policja). Wykonawca deklarował, że najpierw „robi jezdnię” wraz z infrastrukturą podziemną, a później chodnik, co pozwoli na zachowanie ruchu pieszego- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- już teraz przepraszam za utrudnienia komunikacyjne. Mam deklarację od wykonawcy, że przed samym wejściem na nasz etap spotkamy się i omówimy zasady ruchu lokalnego. Wierzę, że przemęczymy się przez kilka dni, aby mieć spokój na wiele lat. Będziemy informować jak ominąć utrudnienia i z jakich lokalnych ulic korzystać.

firma_juz_weszla_22_01_14_001.jpg
firma_juz_weszla_22_01_14_002.jpg
firma_juz_weszla_22_01_14_003.jpg
firma_juz_weszla_22_01_14_004.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!