Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 1000 ton żywności i 150tys.zł. na rzecz mieszkańców gminy Kowalewo Pom.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

1000 ton żywności i 150tys.zł. na rzecz mieszkańców gminy Kowalewo Pom. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.01.2014
small.jpgOd trzynastu lat w gminie Kowalewo Pomorskie funkcjonuje Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia. Organizacja ta powstała pod potrzeby chwili i z inicjatywy burmistrza miasta Andrzeja Grabowskiego w listopadzie 2001r. Wówczas to zaczęły pojawiać się możliwości pozyskania dodatkowych środków poprzez organizacje pozarządowe. To dzięki zorganizowanej przez tę organizację zbiórce środków nie doszło do likwidacji gabinetu rehabilitacyjnego.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 47 członków. Zarząd, praktycznie od początku w niezmiennym składzie, tworzy zespół do pozyskiwania środków.  Tworzą go: prezes Zyta Szymańska, zastępca Bożena Kliber, Sekretarz Iwona Arciszewska, skarbnik Karolina Kowalska i rzecznik Maria Wiśniewska. Przez te lata udało się mu pozyskać ponad 150tys. na programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii), dożywianie, organizację wypoczynku i zajęć pozalekcyjnych, funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz noclegowni dla bezdomnych. Współpraca z Bankiem Żywności zaowocowała pozyskaniem 1000 ton żywności, m.in. przetwory mięsne, mączne, mleczne oraz owocowo- warzywne. Stowarzyszenie pozyskało również telewizor dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej. Na imprezach gminnych członkinie stowarzyszenia (z zawodu pielęgniarki) dokonują pomiaru ciśnienia krwi, cholesterolu oraz powadzą pogadanki dietetyczne.

Stowarzyszenie działając w Lokalnej Grupie Działania Dolina Drwęcy zorganizowało dla społeczeństwa warsztaty świetlicowe w Mlewie, wspólnie z innymi organizacjami festyny Wiosna Na Wsi i Jesienne Impresje, a wspólnie zaś z toruńską Fundacją Św. Łukasza młodzi Kowalewianie w wakacje uczyli się tworzyć filmy na kursie dziennikarskim.

W dniu 24 stycznia br. na walnym sprawozdawczo- wyborczym członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium, a później ponownie wybrali ten sam skład na kolejną, czwartą już kadencję.

Gratulując pani prezes Zycie Szymańskiej i pozostałym członkiniom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej (nowy skład: Maria Heinig, Teresa Kowalska i Krzysztof Siebers) zaangażowania i operatywności Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zachęcał ich do większego „chwalenia się swoimi sukcesami".

W obecnych, skomercjalizowanych czasach działalność społeczna jest już rzadkością. Są nawet ludzie, którzy niedowierzają, że można znaleźć jeszcze „wariatów do pracy za darmo, na rzecz drugiego człowieka". Dlatego na wyjątkowe podkreślenie zasługuje tu zaangażowanie tych pań. Parafrazując Winstona Spencer`a Churchill`a można tu nawet stwierdzić, że rzadko się dzieje iż „tak wielu zawdzięcza tak wiele tak niewielu". Jest to godne pochwały.- podkreślał burmistrz Andrzej Grabowski.  

Do życzeń przyłączyły się również dzieci i pracownice Świetlicy Socjoterapeutycznej W czasie składania sprawozdania z minionych czterech lat duże wrażenie wywarła na słuchaczach informacja o społecznej i pełnej zaangażowania pracy jak również o 425tonach żywności ściągniętej przez Zarząd i przekazanej 1350 osobom (490 rodzin)- podopiecznym ośrodka pomocy społecznej.

W tym czasie dystrybucja żywności była dwukrotnie poddawana kontroli ze strony Agencji Rynku Rolnego, która nie stwierdziła żadnych uchybień. Realizowano również programy profilaktyczne. Łącznie było ich 16, m.in. na: profilaktykę prozdrowotną, wypoczynek letni, czy profilaktykę antyalkoholową- informowała na zebraniu prezes Zyta Szymańska.

1.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!