Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla zwolnionych pracowników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla zwolnionych pracowników Drukuj
Wpisał: Barbara Kaźmierska   
03.02.2014

Urząd Miejski za siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pod nazwą OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA.

Jest on skierowany do osób zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników z kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne, w tym dokonujących zwolnień grupowych.

Utrata zatrudnienia jest dla każdej osoby, która ją spotyka niemiłym doświadczeniem, mogącym nieść ze sobą liczne skutki nie tylko dla niej samej, ale i dla całych rodzin.

Właśnie tym osobom - zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracowników - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego oferuje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA.

Korzyści z udziału w projekcie

dla osób dotkniętych zwolnieniem w ostatnich miesiącach:

  • możliwość pracowania na własny rachunek zgodnie z własną wizją i pomysłem;

  • uniezależnienie się od oferty pracodawców.

Szczegóły i informacje:

e-mail:odzwolnienia@firs.org.pl
tel. 56 477 10 46
www.odzwolnienia.firs.org.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!