Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejny rok przed ochotnikami

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejny rok przed ochotnikami Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.02.2014
small.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie funkcjonuje 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego  W dniu 31 stycznia br. na pierwszym w tym roku posiedzeniu Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowano miniony rok oraz omówiono 2014.

Oprócz 19 członków zarządu zwyczajowo uczestniczyli w nim również nienależący do zarządu prezesi i naczelnicy oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za służby mundurowe: pełnomocnik Ilona Rybicka i kierownik referatu Edyta Jasińska oraz kapelan ks. Marek Wysocki i komendant PSP Paweł Warlikowski. Zaproszono również radnych mundurowych: Wiesława Kraśniewskiego i Jarosława Lewandowskiego. Miejscem posiedzenia była zmodernizowana świetlica w Sierakowie. Sołtys i prezes OSP Lubomir Zgliński przewodnicząca KGW Marta Pawlik Śliwa  z dumą oprowadzali gości pokazując co się zmieniło.

Podsumowując miniony rok prezes Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP druh Andrzej Grabowski i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego szczególne podziękowania skierował do jednostek, które świętowały swoje jubileusze: 90-lecie OSP Chełmoniec i poświęcenie samochodu w OSP Mlewo. Uroczystości były wzorowo przygotowane i przeprowadzone. Podziękował również druhom za udział w zawodach sportowo- pożarniczych, w akcjach pożarniczych, zabezpieczaniu imprez (Agrofarma, Tour de Kowalewo, peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej) i w posiedzeniu w Zarządzie Wojewódzkim OSP, który obradował w listopadzie w Kowalewie Pomorskim. Podsumował przeprowadzony po raz pierwszy próbny alarm, który miał miejsce w październiku minionego roku.  

Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej narady za udział w niej w pełnym umundurowaniu galowym. Podkreśla to powagę naszego związku i jednocześnie pokazuje wasze społeczne zaangażowanie. Rok 2014 zapowiada się  pracowicie. W maju jednostka OSP Wielkie Rychnowo odsłoni uroczyście figurę Św. Floriana, odbędziemy również Gminne Święto Strażackie i zawody sportowo - pożarnicze na Centrum Rekreacji i Sportu. Może powtórzymy alarm bojowy, ale już w trudniejszych warunkach np. nocno- świątecznych. - informuje druh prezes Grabowski- Jednocześnie dziękuję paniom z KGW Sierakowo za gościnne przyjęcie druhów ochotników w świetlicy wiejskiej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kamiński zwrócił uwagę na odpowiednie zabezpieczenie pojazdów i rozliczanie kart zużycia paliwa.

Ks. kapelan podziękował za godny i uroczysty udział druhów w peregrynacji obrazu w naszej gminie, dzięki czemu otrzymaliśmy pochwały od samego ks. Biskupa.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej Paweł Warlikowski podsumował miniony 2013. Na 654 zdarzenia aż 30% obsłużyli ochotnicy. Wśród tych 654 zdarzeń pożary to tylko 122. Pozostałe zdarzenia to wypadki drogowe czy podtopienia. Komendant podziękował za współpracę i wspieranie zawodowców.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!