Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Spotkanie noworoczne w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Spotkanie noworoczne w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.02.2014
small.jpgNoworoczne, tradycyjne spotkanie zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedstawicieli firm działających w jej obrębie oraz samorządowców miało miejsce 4 lutego br. Dokonano podsumowania minionego roku oraz omówiono plany na  2014.

Składając życzenia przedsiębiorcom prezes Strefy Teresa Kamińska podkreślała, że tylko wspólne działanie pozwoli oprzeć się trwającemu od kilku lat kryzysowi, a ten 2014 będzie lepszy niż miniony.  Wojewoda Ewa Mes podziękowała przedsiębiorcom, którzy często jak te „złote kury" są wybawieniem od kryzysu. W imieniu samorządowców glos zabrali prezydenci: Włocławka i Grudziądza, dziękując za współpracę.  

Wśród samorządowców, na terenach których funkcjonują strefy byli m.in. Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski. Dla samorządów podstrefa to nowe miejsca pracy co przełoży się na podniesienie jakości życia mieszkańców i rozwój firm współpracujących.

Współpraca samorządu ze zlokalizowaną w kowalewskiej podstrefie firmą Plastica (spółka Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych) układa się bardzo dobrze. Wśród 1100  pracowników największą grupę stanowią Kowalewiacy. Jest to jedyna w Polsce strefa na gruntach prywatnych. Promują oni również naszą gminę działając na wszystkich kontynentach świata. Ich produkcja jest nieuciążliwa i, jak przypuszczam, zawsze znajdzie zbyt. Życzę spółce Plastica dalszej ekspansji na światowych rynkach oraz rozwoju lokalnej bazy i tworzenia kolejnych miejsc pracy- podkreśla Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie dwadzieścia dwie podstrefy o łącznym obszarze 1380,62 ha: 486,18 ha w województwie pomorskim, 664,16 ha w kujawsko-pomorskim, 208,4 ha w zachodniopomorskim oraz 21,89 ha w wielkopolskim, na których działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych zasadach - oferuje zatem wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej. Spółką Zarządzającą Strefą jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Podstrefa w Kowalewie Pomorskim  posiada pełną infrastrukturę techniczną. Jest również  w pełni zagospodarowana przez jedną firmę jaką są TZMO.

Dnia 15 maja 2008 roku Plastica Sp. z o.o. otrzymała pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE). Po raz pierwszy w historii Strefa Ekonomiczna została utworzona na gruntach prywatnych należących do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych.

Na terenie PSSE funkcjonuje pięć zakładów produkcyjnych. Są to: Zakład Wyrobów Higienicznych, gdzie produkowane są wyroby higieniczne dystrybuowane przez TZMO SA; Zakład Wyrobów Medycznych, gdzie odbywa się pakietowanie zestawów medycznych typu twardy i miękki blister oraz ich sterylizacja za pomocą tlenku etylenu; Zakład Opakowań i Recyklatu, gdzie pracuje największa i najszybsza 10 - cio kolorowa drukarka fleksograficzna w Polsce oraz funkcjonuje unikatowy na skalę krajową proces przetwórstwa tworzyw sztucznych z wykorzystaniem dysków laserowych; Zakład Opakowań Medycznych, gdzie odbywa się produkcja opakowań medycznych wykonywanych w strefie czystej.

Na terenie PSSE uruchomiono także produkcję folii i laminatów paroprzepuszczalnych, zwiększając swoje moce produkcyjne o ponad 100%.

Strefa Ekonomiczna to nie tylko dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, ale także nowe miejsca pracy i szansa rozwoju lokalnego biznesu. Plastica zatrudnia niespełna 1000 pracowników. Nowe inwestycje przyczynią się do dalszego wzrostu gospodarczego i zmniejszenia stopy bezrobocia na terenie Kowalewa Pomorskiego. Rozbudowa zakładu trwa. 

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!