Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zima zła

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zima zła Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
05.02.2014
zima_zla_02_05_02_14.jpgW ostatnich dniach m-ca stycznia zima dała nam się wszystkim we znaki. Skutki zimy najbardziej były odczuwalne na wsiach, gdzie zawiewane nieustannie drogi często stawały się nieprzejezdne, nawet zaraz po odśnieżeniu. Sołtysi i firmy walczyły z zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

W przetargu na odśnieżanie dróg gminnych teren gminy został podzielony na osiem rejonów. Pięć z nich obsługuje firma LuBaGo z Podzamku Golubskiego, dwa p. Przemysław Kawula z Frydrychowa i jeden Żwir-Bud z Elgiszewa. Zlecaniem, koordynacją i nadzorem nad wykonywaniem tych prac w sołectwach zajmują się sołtysi.

Na terenie miasta usługi w zakresie zimowego utrzymania świadczą:

  1. firma TAR s.c. z Białkowa, która odśnieża, zgarnia błoto, posypuje piaskiem miejskie chodniki z uwzględnieniem usuwania śniegu i zwalczania gołoledzi na wszystkich dojściach do oznakowanych przejść dla pieszych;

  2. miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który gromadzi środki uszorstniające z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi i przy użyciu sprzętu mechanicznego dokonuje odśnieżania i posypywania mieszanką piasku i soli jezdni ulic i parkingów.

Utrzymanie pozostałych terenów, położonych przy prywatnych budynkach, wspólnotach mieszkaniowych, zakładach pracy należy odpowiednio do właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości. Tak więc chodniki położone bezpośrednio przy granicach nieruchomości powinni utrzymywać we właściwym stanie w/wym. osoby, np. chodniki na ul. 23 Stycznia, Strażackiej i na ul. Jana Pawła II. Utrzymaniem dróg: krajowej, wojewódzkich i powiatowych zajmują się odpowiednio zarządcy tych dróg.

Serdecznie dziękuję sołtysom, a także właścicielom firm odśnieżających za sprawne przeprowadzenie odśnieżania zarówno na terenie miasta jak i gminy. Praca w godzinach późnowieczornych, czy wcześnie rano pozwoliła na właściwe utrzymanie gminnych chodników i zapewnienie przejezdności dróg. Dziękuję również właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości, którzy na bieżąco odśnieżali przylegające chodniki, a także mieszkańcom wsi, którzy przy użyciu własnego sprzętu pomagali sołtysom w utrzymaniu przejezdności dróg. Dzięki takiemu zaangażowaniu w zdecydowanej większości uchroniliśmy się od problemu, z jakim w ostatnich dniach borykano się na Lubelszczyźnie. Przede wszystkim jednak dziękuję mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość w tych kilku dniach załamania pogody.

Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski

Sporządziła: M. Wegner

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!