Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bez partnerstwa stracimy 600 mln zł

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bez partnerstwa stracimy 600 mln zł Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.02.2014

small.jpgCzy nasz region stać na utratę kwoty 154 mln euro (600 mln zł) i kolejnej, zapewne identycznej, albo i większej ze środków krajowych? Kto weźmie za to odpowiedzialność?- Takie pytania zadał 22 włodarzom- potencjalnym partnerom powstającego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski.

W spotkaniu w dniu 7 lutego br. w Dąbrowie Chełmińskiej, którego organizatorem byli: starosta toruński Mirosław Graczyk i bydgoski Wojciech Porzych uczestniczyli także m.in. prezydent Torunia, przewodniczący rady miasta Bydgoszcz (w imieniu prezydenta), wójtowie gmin obu powiatów, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowani Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski był jedynym zaproszonym samorządowcem spoza powiatu toruńskiego i bydgoskiego.

Spotkanie miało na celu zapoznanie ze stanem prac nad koncepcją Bydgosko-Toruńskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz projektem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a przede wszystkim identyfikację obszarów problemowych.

Jednym z jego punktów było przedstawienie harmonogramu dalszych prac w tym zakresie. Obecność prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Romana Jasiakiewicza pozwoliła na zadanie pytań o szanse porozumienia między Toruniem a Bydgoszczą. Z dyskusji wynika jednoznacznie, że do porozumienia daleka i trudna droga.

Wniosek Burmistrza Kowalewa Pom., aby to przewodnicząca sejmiku województwa Dorota Jakuta została mediatorem w spr. wypracowania konsensusu pomiędzy Bydgoszczą, a Toruniem został przyjęty oklaskami i prawie jednogłośnie (1 głos sprzeciwu miasta Bydgoszcz i 1 wstrzymujący powiatu bydgoskiego). Przewodnicząca Jakuta przyjęła tę funkcję z pewną obawą, ale zapewniła o podjęciu konkretnych działań.

W dyskusji pojawiły się głosy o uwzględnienie jako partnerów obu powiatów, o poszerzenie granic planowanego MOF o pominięte trzy gminy powiatu toruńskiego (miasto Chełmża, gmina Chełmża i gmina Czernikowo) oraz prośba o udzielanie wszystkim zainteresowanym samorządom jednolitych, wiarygodnych informacji na temat postępu prac. Starostowie zgodnie podkreślali chęć współpracy w budowaniu porozumienia.

Nowy okres programowania polityki spójności dla Polski na lata 2014-2020, zakłada wprowadzenie nowego narzędzia wspierającego rozwój terytorialny, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dokumentach: „Umowa partnerstwa", „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich" oraz „Zasady realizacji ZIT w Polsce" wskazało obszary realizacji „ZIT wojewódzkich".

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ZIT obejmuje 11 gmin z powiatu bydgoskiego: Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Dobrcz, Gmina Koronowo, Gmina Łabiszyn, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Osielsko, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Solec Kujawski, Gmina Szubin, oraz 7 gmin z toruńskiego: Gmina Miasta Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Obrowo, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka + Gmina Kowalewo Pomorskie (rysunek poniżej).

Środki, zabezpieczone na realizację inwestycji w ramach ZIT, przeznaczone są na realizację projektów z następujących obszarów tematycznych:

- rozwój zrównoważonego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,

- przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich,

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta,

- wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,

- wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadnarodową rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym,

- wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji.

zit.jpg
 a.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!