Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ankieta - "problemy społeczne"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ankieta - "problemy społeczne" Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka MGOPS Kowalewo Pomorskie   
12.02.2014
Przygotowania do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2014 - 2020

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zmianami), samorząd gminy Kowalewo Pomorskie przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2014 - 2020.

Opracowując nową strategię nie chcemy jej budować bez udziału przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym osób mających wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej.

Dlatego też zapraszam do wypełnienia załączonego formularza anonimowej Ankiety , mającej na celu identyfikację problemów społecznych w naszej gminie. Ankieta ta będzie jednym z istotnych materiałów, na których pragniemy oprzeć strategię. Opracowując strategię dla naszej gminy na najbliższe lata, pragniemy by znalazły się w niej również inicjatywy społeczne służące rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności.

Wypełnione formularze Ankiety proszę przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ulica Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie, mops@interia.pl, w terminie do 7 marca 2014 roku.

Ankieta w wersji online.

MGOPS czynny jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Dziękujemy Wszystkim za współpracę.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!