Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Egzekucja zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Egzekucja zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
13.02.2014
egzekucja_oplat_02_13_02_14.jpgRok 2013 przyniósł nam ogromną rewolucję w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Po półrocznym okresie obserwacji wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi możemy poszczycić się prawie 95 %

ściągalnością przedmiotowej opłaty. Mobilizacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w dokonywaniu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyczyniła się do zmniejszenia stawki za odpady segregowane.

Już od 1 marca 2014 roku właściciele i zarządcy nieruchomości, którzy zadeklarowali, iż na terenie ich nieruchomości odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będą objęci nową, niższą stawką. Wystarczy, że do 15.03.2014 roku złożą ponownie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak pomimo tak wysokiej ściągalności, brakująca należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal wynosi prawie 40 000,00 złotych.

Od początku 2014 roku rozpoczęliśmy akcję windykacyjną, która już przynosi pierwsze rezultaty. Wyegzekwowanie całej brakującej należności pozwoli nam na uzyskanie jeszcze lepszej ściągalności, a co za tym idzie, na rozważenie kolejnych obniżek stawek za odpady segregowane.

Zachęcam jednak do dokonywania terminowych wpłat w wysokości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin płatności ustalony jest do 15 - ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku niewpłacenia należności we wskazanym terminie, wobec zobowiązanych zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia w/w należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!