Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Debata nad Kulturą

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Debata nad Kulturą Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.02.2014

small.jpgSpołeczna Rada Programowa ds. Kultury działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim od wielu lat. Jej priorytetową rolą jest poznanie potrzeb kulturalnych wszystkich grup społecznych oraz dotarcie do nich z ofertą.

Na swoim pierwszym w tym roku posiedzeniu w dniu 18 lutego br. członkowie zapoznali się z zakresem funkcjonowania Domu Kultury w roku ubiegłym i planami na rok 2014. Sprawozdanie złożone przez dyrektor Barbarę Niewidział zostało przyjęte nie tylko bez uwag, ale i ze słowami uznania.

Dom Kultury oraz Biblioteki wychodzą do społeczeństwa z bardzo bogatą ofertą. W minionym roku zorganizowano ponad 50 przeglądów, festiwali, turniejów, wieczorków i imprez. Placówkę odwiedziło ponad 20tys. osób. Zakupiono 900 nowych woluminów do bibliotek. Przy placówce prowadzone są także zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, plastyczne, szachowe, komputerowe, muzyczne i taneczne. Gminne Centrum Informacji poprzez udostępnianie sprzętu komputerowego pomaga znaleźć pracę, zaś Punkt Informacji Turystycznej promuje nasze walory przyrodnicze. Dużym zainteresowaniem cieszą się Wieczory Melomana (koncerty, przedstawienia teatralne). Placówka dzięki swojej operatywności pozyskała dodatkowo ponad 56tys.zł. na m.in. organizację imprez, zakup klimatyzacji, krzeseł czy renowację fortepianu.   

Przypomnijmy, że w skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, szkół, firm oraz sołectw, gdzie aktywnie funkcjonują świetlice wiejskie i odbywają się imprezy oraz festyny. Działają w Radzie emeryci, przedstawiciele podmiotów gospodarczych i młodzi ludzie.  Najważniejszym zadaniem jakie Rada stawia przed sobą to dotarcie do środowisk wiejskich i rozeznanie ich potrzeb oraz zaangażowanie młodzieży (16-18 lat) w życie kulturalne gminy. Przecież stworzenie kół zainteresowań czy organizacja „Wieczoru Melomana" musi mieć odbiorców.

Organizacja Wieczoru Melomana to jedna z lepszych propozycji kulturalnych jaką stworzyła placówka. Mieszkańcy, nawet spoza gminy chętnie kupują bilety, aby obejrzeć artystów sceny teatru, operetki i opery. - podkreślał zaproszony na posiedzenie Rady Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Analizując ostatnią dekadę widać, że sama kultura bardzo mocno ewoluowała. Nikt już nie powie, że z bogatej oferty korzystają tylko „mieszczuchy". Bardzo wiele imprez odbywa się na terenach wiejskich. Placówka organizuje letnie plenery „Z wizytą u was" i wspiera dożynki wiejskie w poszczególnych sołectwach. 

Członkowie Rady Kultury również jednogłośnie poparli rozwijający się projekt Wieczorów Melomana. Społeczeństwo akceptuje odpłatność w wys. 10-20zł za bilet jeśli mogą podziwiać artystów na miejscu.

A co szczególnego zapowiada placówka na rok 2014?. Oprócz cyklicznych imprez Dom Kultury już teraz zaprasza do skorzystania z bogatej oferty wakacyjnej dla młodzieży i wizyty w poszczególnych sołectwach.  Wśród nowości zaplanowano festyn łączący 10-lecie unii europejskiej, 20-lecie Gońca i Święto Flagi.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!