Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.05.2022
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow Historia budowy pływalni

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Historia budowy pływalni Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
07.11.2014

historia_budowy_plywalni_06_11_14_000.jpgRozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim -Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim

Historia budowy pływalni:

 

historia_budowy_plywalni_06_11_14_0000.jpg
W dniu 15 czerwca 2011 r. została podpisana Umowa Partnerska pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskie, a Gminą Kowalewo Pomorskie, w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim". W ramach powyższego przedsięwzięcia Gmina Kowalewo Pomorskie wybudowała 2 obiekty: „Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim - II etap" i „Krytą pływalnię w Kowalewie Pomorskim".

W dniu 1 marca 2013 r. (na podstawie Umowy Partnerskiej)  podpisaliśmy z Zarządem Województwa umowę dotacyjną na realizacje inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej. W ramach umowy otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 12 239 300,00 zł brutto.

Pływalnia zawiera dwie kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniącą funkcję podbasenia i pomieszczeń technicznych, 1 naziemną pełniąca funkcję hali basenowej z węzłami szatniowo-sanitarnymi.

W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia podbasenia z częścią techniczną obsługującą technologie basenową.

Na parterze zlokalizowano m. in. przestronny hol wejściowy z poczekalnią oraz szatnię.

Hala basenowa obejmuje:

  • basen pływacki 6 torowy,

  • basen dla osób niepływających,

  • brodzik,

  • oraz wannę z hydromasażem.

Roboty budowlane (trwały 2 lata) zostały wykonane w terminie tj. zgodnie z umową. Czynności odbiorowe zostały zakończone 23.10.2014 r.

W dniu 29 października br. odbyło się uroczyste otwarcie (wraz z poświęceniem obiektu) krytej pływalni w ramach którego przekazano społeczeństwu najnowszy i najbardziej wyczekiwany obiekt sportowy.

Zabierając głos Burmistrz Miasta podziękował za wsparcie i pomoc przy powstawaniu przedmiotowej inwestycji. Szczególne słowa skierował do przedstawicieli władz województwa za dofinansowanie, dla radnych za popieranie i do młodzieży za motywowanie.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach: ks. dziekan Ryszard Kobierowski wraz z księżmi naszego dekanatu (m.in. ks. Kanonik Benedykt Drewek, ks. Marek Wysocki), poseł Zbigniew Sosnowski, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober, dyrektorzy i pracownicy marszałkowskich departamentów (dyrektor Bartosz Szymański, dyrektor Marcin Drogrób, Artur Cyrankowski), radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek podległych, przyjaciele naszej gminy (Andrzej Wiśniewski, Roman Grzymowicz, Roman Brymora), służby mundurowe (komendant powiatowy policji Wojciech Machelski, komendant posterunku Policji Piotr Pipczyński, komendant powiatowy PSP Paweł Warlikowski), główny wykonawca Wiktor Sieradzki z firmy WiksBud, inspektorzy nadzoru, kierownicy robót, dyrektorzy szkół i pracownicy urzędu. 

 

historia_budowy_plywalni_06_11_14_001.jpg
 historia_budowy_plywalni_06_11_14_002.jpg
historia_budowy_plywalni_06_11_14_003.jpg
historia_budowy_plywalni_06_11_14_004.jpg
historia_budowy_plywalni_06_11_14_005.jpg
historia_budowy_plywalni_06_11_14_006.jpg
historia_budowy_plywalni_06_11_14_007.jpg
historia_budowy_plywalni_06_11_14_008.jpg

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!