Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.05.2022
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow Pływalnia w Kowalewie otwarta.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pływalnia w Kowalewie otwarta. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.11.2014
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_000.jpgW dniu 29 października br. uroczyście przekazano społeczeństwu najnowszy i najbardziej wyczekiwany obiekt sportowy w gminie Kowalewo Pomorskie, czyli pływalnię.

Jak każe tradycja przed przecięciem wstęgi i pierwszym pływaniem były podziękowania oraz poświęcenie obiektu, którego dokonał ks. dziekan Ryszard Kobierowski.

Zabierając głos Burmistrz Miasta podziękował za wsparcie i pomoc przy powstawaniu tej inwestycji. Szczególne słowa skierował do przedstawicieli władz województwa za dofinansowanie, dla radnych za popieranie i do młodzieży za motywowanie.

Kowalewu Pomorskiemu ten obiekt był potrzebny. Wszystkim bez względu na przedział wiekowy. Nasza młodzież w pełni na niego zasłużyła, aby mogła dbać o kondycję, a osoby starsze, spracowane o zdrowie i zapewnić sobie potrzebną rehabilitację. Jesteśmy gminą usportowioną i dobrze rozwijającą się. Posiadanie pływalni to nie luksus, to standard, a nawet potrzeba. Widział to do dawna marszałek województwa zapraszając nas do wspólnego projektu basen w każdym powiecie czyli „Rozbudowa Bazy Sportowej" oraz „Umiem pływać"- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Bardzo dziękuję wykonawcy, inspektorom nadzoru , oraz kierownikowi budowy za fachowe podejście i dobrą współpracę.

Na potwierdzenie tych słów odczytano opublikowaną w tym samym dniu, w gazecie pomorskiej wypowiedz Marszałka Piotra Całbeckiego na temat kowalewskiej pływalni (artykuł tutaj).

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach: ks. dziekan Ryszard Kobierowski wraz z księżmi naszego dekanatu (m.in. ks. Kanonik Benedykt Drewek, ks. Marek Wysocki), poseł Zbigniew Sosnowski, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober, dyrektorzy i pracownicy marszałkowskich departamentów (dyrektor Bartosz Szymański, dyrektor Marcin Drogrób, Artur Cyrankowski), radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek podległych, przyjaciele naszej gminy (Andrzej Wiśniewski, Roman Grzymowicz, Roman Brymora), służby mundurowe (komendant powiatowy policji Wojciech Machelski, komendant posterunku Policji Piotr Pipczyński, komendant powiatowy PSP Paweł Warlikowski), główny wykonawca Wiktor Sieradzki z firmy WiksBud, inspektorzy nadzoru, kierownicy robót, dyrektorzy szkół i pracownicy urzędu.

Zabierając głos zaproszeni goście gratulowali wizji całego kompleksu sportowego i jej realizacji. Wiceprzewodniczący Ryszard Bober i dyrektor Marcin Drogorób przekazali sprzęt sportowy typowy dla pływalni, a poseł Zbigniew Sosnowski do gratulacji dołączył osobiste podziękowania dla kowalewskich strażaków, którzy w czasie jego wypadku samochodowego (13.07.14) pospieszyli z pomocą. Podziękowania przekazała również młodzież.

Burmistrz Miasta wręczył wiceprzewodniczącemu Ryszardowi Bober i dyrektorowi marszałkowskiego departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Bartoszowi Szymańskiemu Akty Nadania Herbu dziękując za osobiste wsparcie w rozwój bazy sportowej/

Wizyta dyrektora Szymańskiego w Kowalewie była jego ostatnim obowiązkiem służbowym na tym stanowisku, gdyż otrzymał on awans i będzie reprezentował region pracując w Ministerstwie Rolnictwa. Dyrektor Szymański zapewniał, że nawet w Warszawie nie zapomni o Kowalewie, a prywatnie na pewno będzie korzystał z pływalni.

W uroczystości wzięły udział sztandary: gminny i szkolne, a młodzież z Publicznego Gimnazjum uświetniła otwarcie wykonaniem kilku utworów. Pokaz sportowy wykonał Robert Cetler- wielokrotny mistrz Polski w pływaniu na bezdechu. Jego rekord to 8 minut pod wodą.

Na zakończenie uczestnicy mogli zwiedzić cały obiekt.

Historia budowy pływalni:

W dniu 15 czerwca 2011 r. została podpisana Umowa Partnerska pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskie, a Gminą Kowalewo Pomorskie, w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim". W ramach powyższego przedsięwzięcia 24 jst z województwa wybudowały na terenie swoich gmin obiekty sportowe. Gmina Kowalewo Pomorskie w ramach przedsięwzięcia wybudowała 2 obiekty: „Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim - II etap" i „Krytą pływalnię w Kowalewie Pomorskim".

W dniu 1 marca 2013 r. (na podstawie Umowy Partnerskiej) podpisaliśmy z Zarządem Województwa umowę dotacyjną na realizacje inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej. W ramach umowy otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 12 239 300,00 zł.

Pływalnia zawiera dwie kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniącą funkcję podbasenia i pomieszczeń technicznych, 1 naziemną pełniąca funkcję hali basenowej z węzłami szatniowo-sanitarnymi.

W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia podbasenia z częścią techniczną obsługującą technologie basenową.

Na parterze zlokalizowano m. in. przestronny hol wejściowy z poczekalnią, szatnię z miejscem na 120 sztuk odzieży wierzchniej wraz z obuwiem.

Hala basenowa obejmuje:

  • basen pływacki 6 torowy,
  • basen dla osób niepływających,
  • brodzik,
  • oraz wanna z hydromasażem.

Roboty budowlane (trwały 2 lata) zostały wykonane w terminie tj. zgodnie z umową. Czynności odbiorowe zostały zakończone 23.10.2014 r.

plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_001.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_002.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_003.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_004.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_005.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_006.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_007.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_008.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_009.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_010.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_011.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_012.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_013.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_014.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_015.jpg
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_016.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!