Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Hejnał Kowalewa Pomorskiego Drukuj
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
31.12.2014
Zarządzeniem nr 135/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. został zatwierdzony regulamin konkursu na hejnał Kowalewa Pomorskiego oraz powołania komisji do oceny złożonych prac w konkursie. Pod uwagę były brane następujące kryteria: spełniania wymogów określonych regulaminem, oryginalność, pomysłowość i walory użytkowe. Konkurs na hejnał ogłoszony przez gminę Kowalewo Pomorskie cieszył się dużym zainteresowaniem. W regulaminowym czasie 10 kompozytorów przysłało aż 20 utworów.
 
Hejnał można posłuchać tutaj: MP3 oraz pobrać tutaj: MP3
 
Autorzy, którzy wywodzą się z Mogilna, Bydgoszczy, Torunia, Lublina, Ostrowa Wlk., Międzyrzecza, Poznania i z Kowalewa bardzo trafnie ujęli ducha miasta. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia, gdyż każdy utwór miał ciekawe i specyficzne brzmienie - informuje Burmistrz Andrzej Grabowski - cieszę się, że to nie ja musiałem zmierzyć się z wyzwaniem wyboru najphejnal_autor_01_3_12_14.jpgiękniejszej propozycji.

 

Komisja Konkursowa w składzie: Mariusz Wardeński (muzyk, autor hymnu Kowalewa), radny Jerzy Koralewski jako pomysłodawca, Ewa Bąk Sekretarz Gminy, Małgorzata Dębińska i Karolina Kowalska wysłuchała uważnie wszystkich otworów, z których wybrano ten najtrafniejszy.

Zapis nutowy i dźwiękowy na płycie CD zostały przedstawione zgodnie z ustawą Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowanie. Po pozytywnej opinii tego poważnego gremium utwór był przedstawiony Radzie Miejskiej do akceptacji. Następnie został przyjęty uchwałą Nr III/8/2010 z 29 grudnia 2010 r. Zasady i okoliczności używania hejnału zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Nr 8/2011 z dania 19 stycznia 2011 r. Hejnał jest odgrywany m.in. podczas posiedzeń organów gminy, na imprezach okolicznościowych upamiętniających rocznice i wydarzenia.

Autorem hejnału Kowalewa Pomorskiego jest Łukasz Kryjom urodzony 2 listopada 1981r. w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu. Otrzymał III nagrodę na VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Antoninie (1998). Brał udział w III Letnim Kursie Muzyki Solowej i Kameralnej „Karol Szymanowski in memoriam" w Zakopanem (1998). W latach 2000-2007 uczestniczył w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach Zdroju. W 2004 roku został finalistą I Międzyuczelnianego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina w Łodzi. Interesuje się głównie muzyką fortepianową XIX i XX w. oraz kompozycją.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!