Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 10.04.2021
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY JST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY JST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
02.01.2015
Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w ramach projektu „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko - pomorskim"

zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu współpracy jst z organizacjami pozarządowymi


Zakres udzielanego doradztwa to m.in. zlecanie przez jst zadań podmiotom społecznym, zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Spotkania odbywają się w siedzibach jst w terminach dogodnych dla obu stron.

Wszystkie osoby chętne do skorzystania z doradztwa mogą kontaktować się pod adresem siec@tlok.pl

W treści e-maila należy podać tematykę doradztwa oraz proponowanego

terminu i miejsca spotkania.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!