Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 10.04.2021
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow PROGRAM ,,OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,,

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

PROGRAM ,,OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,, Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
14.01.2015

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia)
oraz na stronie internetowej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (www.bydgoszcz.uw.gov.pl)

umieszczona została informacja nt. Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach w/wym. programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone jst, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty określone na str. 1 treści ogłoszenia o konkursie.

W związku z powyższym zapraszam organizacje zainteresowane udziałem w konkursie
do zapoznania się z przedstawionymi na stronie www warunkami.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!