Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budynek urzędu miejskiego w budowie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.03.2015

adaptacja_budynku_16_02_17_00.jpg

Nowego budynku urzędu nie będzie.

Informuje, że w związku z ustawą o reformie oświaty podpisaną w styczniu 2017r. samorząd gminy Kowalewo Pomorskie odstępuje od budowy nowego budynku urzędu przy ul. Strażackiej. Zgodnie z ustawa do IX 2019r. następować będzie powolne wygaszanie gimnazjów. Osobiście jestem temu przeciwny, gdyż kowalewska placówka jest naszą dumą. Jednak jako urzędnik nie mogę dyskutować z decyzjami rządu. Mogę robić wszystko co w mojej mocy, aby zniwelować negatywne skutki nadchodzących zmian. Po wielu tygodniach analizy różnych koncepcji przedstawiłem radnym do zapoznania tę wg mnie najlepszą. Zaproponowałem, aby Szkoła Podstawowa w Kowalewie od IX 2017r. systematycznie przechodziła do budynku gimnazjum. Patrząc na standard tego 10-letniego obiektu będzie to tylko z pożytkiem dla uczniów. Opustoszały powoli obiekt podstawówki będzie remontowany i przystosowywany do usług publicznych. Planuję przeniesienie tam urzędu miejskiego, wraz z przedszkolem i opieką społeczną. Obecnie te instytucje mieszczą się w czterech nieprzystosowanych budynkach. Jesienią 2016roku planowano rozpoczęcie budowy budynku nowego urzędu. Zaistniała sytuacja pokazuje, że byłoby to nieuzasadnione ekonomicznie, bo z jednej strony zyskamy nowy budynek, a z drugiej pozostanie nam obiekt po szkole, który trudno będzie zagospodarować. Specjalistyczna firma, która opracowała koncepcję zagospodarowania obiektu po szkole na urząd wykazała 30% oszczędności pomiędzy adaptacją, a budową nowego urzędu. Urząd nadal będzie w centrum miasta, a interesanci będą mieli zapewniony dostęp do wszystkich usług w jednym miejscu. Jest dużo miejsca na parkingi oraz na windę dla osób niepełnosprawnych. Na tej zamianie zyskają przede wszystkim uczniowie i nauczyciele oraz rodzice przedszkolaków. Obiekty oświatowe i sportowe zlokalizowane będą w jednym miejscu co ułatwi im bezpieczny transport dzieci. Opróżnione budynki będziemy mogli przeznaczyć pod wynajem na szeroki wachlarz usług społecznych. Jest już zainteresowanie utworzeniem w nich żłobka, hostelu czy domu seniora. Natomiast dokumentacja na nowy urząd jest aktualna i w każdej chwili będziemy mogli wrócić do pomysłu, jeśli zamierzenia reformy pójdą w innym kierunku.

Z poważaniem    
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta   

Luty 2017

 

bud_urzedu_001_05_03_15.jpg
bud_urzedu_002_05_03_15.jpg

HISTORIA

O potrzebie wybudowania nowego budynku urzędu nikogo nie trzeba przekonywać. Obecnie samorząd funkcjonuje w trzech małych budynkach (ul. Plac Wolności 1, Plac Wolności 3 i Św. Mikołaja 5). W budynku przy Plac Wolności 3 mieści się również Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej, Świetlica Socjoterapeutyczna i punkt do walki z uzależnieniami. Każdemu z nich jest ciasno. Budynki są bardzo niefunkcjonalne dla interesantów, którzy muszą biegać pomiędzy budynkami. Żaden nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych- brak możliwości zamontowania wind, wąskie drzwi, strome schody. Za zgodą konserwatora zainstalowano domofon, na którego dźwięk to pracownik wychodzi do osoby niepełnosprawnej i albo rozmawiają na dworze, albo organizowana jest grupa osób, która wniesie interesanta na wózku do holu. Jest to bardzo niekomfortowa, a niektórzy nawet twierdzili, że uwłaczająca sytuacja dla petenta, lecz niestety od nas niezależna.

Przy budynkach nie ma również parkingów, a sam dojazd jest utrudniony z powodu ruchliwej drogi krajowej. W biurach pracuje po 3-5 urzędników, którzy jednocześnie obsługując interesantów nie mają możliwości zapewnienia im komfortu rozmowy i przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Jest ciasno, brak miejsca na stworzenie poczekalni, czy toalety dla interesantów. Poważnym utrudnieniem, a nawet barierą jest nadzór konserwatorski nad dwójką z tych budynków. Wszystkie prace remontowe (malowanie, wymiana okna, poprawa dachu), modernizacja sieci telefonicznej czy informatycznej wymaga specjalistycznych uzgodnień i dodatkowych nakładów. Ułożenie światłowodu, który połączyłby wszystkie obiekty i zmniejszył koszty codziennego funkcjonowania jest nieopłacalne. Opłaty za lokalizację kabla w pasie drogi krajowej są zbyt duże.

bud_urzedu_003_05_03_15.jpg
bud_urzedu_004_05_03_15.jpg

ROK 2011

Do prac nad budową nowego budynku urzędu samorząd gminy przystąpił w XII 2011r. ogłaszając publiczne konsultacje dla społeczeństwa. Każdy mógł zgłosić propozycję lokalizacji budynku.

Szeroko pisały o tym lokalne media

ROK 2012

Wpłynęło kilkanaście propozycji lokalizacji. Mieszkańcy widzieliby urząd nie tylko na terenie samego miasta, ale również w przylegających wsiach. Propozycje składali nam radni, sami właściciel wytypowanych gruntów jak i osoby postronne, które nie wiedziały jaka jest osobowość prawna wskazanego miejsca. W lipcu wyłoniono w przetargu Konsorcjum- firmę Maciejko z Wrocławia, która wykonała koncepcję oraz program funkcjonalno- użytkowy budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po pierwszej weryfikacji firmie wskazano 5 propozycji lokalizacji jakie przekazali nam mieszkańcy:

  • obszar po byłym młynie
  • obszar starego boiska przy ul. Św. Mikołaja,
  • obszar (zieleniec) w małym parku wzdłuż ul. Fosa Jagiellońska,
  • obszar przy ul. Strażackiej
  • obszar przy ul. Chopina

Wywiązując się z zapisów umowy firma oceniła każde ze wskazanych miejsc pod względem funkcjonowania dla interesantów oraz ekonomii. Z analizy porównawczej powstał ranking, który bezapelacyjne wygrała lokalizacja przy ul. Strażackiej.

ROK 2013

Na podstawie otrzymanego programu funkcjonalno- użytkowego ogłoszono przetarg i wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku urzędu. W dniu 25 sierpnia firma ABK Projekt z Zielonej Góry przekazała nam pełną dokumentację. W XII samorząd uzyskał pozwolenie na budowę nowego obiektu.

ROK 2014

Przed przystąpieniem do budowy nowego budynku samorząd zaplanował zmianę lokalizacji istniejącego w tym miejscu targowiska. Mając na uwadze tradycje kowalewiaków podjęto decyzję, że powinno się ono nadal znajdować przy ul. Strażackiej. Po ogłoszeniu przetargu nowy projektant zlokalizował Mały Rynek na obrzeżach działki gminnej przy tej ulicy. W tym samym czasie pojawiała się możliwość sięgnięcia po środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację tego obiektu. Samorząd złożył wniosek i jaki jeden z nielicznych otrzymał dofinansowanie. Natychmiast przystąpiono do prac nad przeniesieniem. Zgodnie z umową na dofinansowanie nowe targowisko musi powstać do VI 2015r.

ROK 2015.

Prace nad budową nowego targowiska trwają. Kłopoty ze stabilizacją gruntu pod powstającym obok planowanego urzędu targowiskiem wzbudziły większe zainteresowanie lokalizacją nowego budynku urzędu.

Samorząd gminy wystąpił w styczniu z zapytaniem do projektanta- firmy ABK Projekt, która zaprojektowała budynek urzędu przy ul. Strażackiej. Firma ta jest również projektantem budowanego obok targowiska. Przedstawiliśmy nasze obawy z przyjętymi przez nich rozwiązaniami konstrukcyjnymi mając na uwadze problemy ze stabilizacją gruntu na sąsiedniej działce.

Otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedz, którą zamieszczamy tutaj .

O wszystkich etapach prac nad budową nowego obiektu będziemy Państwa informować na bieżąco

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!