Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 10.04.2021
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Dot. apelu do Marszałka Sejmu i zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dot. apelu do Marszałka Sejmu i zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
28.09.2015
Do tut. Urzędu wpłynęło pismo w spr. podpisania projektu apelu skierowanego do Marszałka Sejmu w sprawie uchwalenia zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw wraz z uwagami (w załączeniu). W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w w/wym. sprawie przez zainteresowane organizacje. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać do tut. Urzędu w formie papierowej (Plac Wolności 1, biuro nr 1) lub elektornicznej um.kowalewo@wp.pl w terminie do dnia 30.09.2015 r.
 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!