Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 06.03.2021
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Problem bezpańskich psów na terenie naszej gminy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Problem bezpańskich psów na terenie naszej gminy Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
22.10.2015
probl_bezp_psow_000_22_10_15.jpgW związku z tym, iż problem porzuconych psów na terenie naszej gminy staje się coraz bardziej dotkliwy przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na  terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 roku, właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do stałego oraz skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania wszelkich środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi.

Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało uczęszczanych, jeżeli właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Bardzo często zapominamy o tych powinnościach, co prowadzi do nasilania się zjawiska wałęsających się psów, a w konsekwencji do rozszerzania się bezdomności zwierząt. W większości przypadków psy postrzegane przez mieszkańców jako bezdomne, w rzeczywistości mają swoich właścicieli. Są one jedynie przez nich nieodpowiednio dopilnowane. W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich właścicieli i opiekunów zwierząt o zwrócenie szczególnej uwagi na psy biegające bez nadzoru. Prosimy także o prawidłowe ogrodzenie posesji, aby psy nie wychodziły poza jej teren oraz nieporzucanie i odpowiednie traktowanie zwierząt. Ponadto wszelkie informacje mogące pomóc w ustalaniu właścicieli wałęsających się psów - szczególnie, gdy są one agresywne i  niebezpieczne można zgłaszać na Posterunek Policji (tel. (56) 682 33 10 lub 602 661 927). Unikniemy wtedy kosztów niesłusznych interwencji gminy i przekazania zwierząt do schroniska.

Jednocześnie zachęcamy do adopcji zwierząt, które stały się bezdomne, zostały wyłapane i   obecnie są tymczasowo przetrzymywane na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim. Osoby zainteresowane zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zakładu, tj. od 700 do1500. Ponadto wszelkie informacje, dotyczące aktualnie przebywających w Zakładzie psów można uzyskać pod nr tel. (56) 684 15 17.

Dodatkowo przypominamy, że już od blisko 2 lat na terenie gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonuje program opieki nad psem "Przygarnij psiaka", propagujący adopcję psów znajdujących się w naszym przytulisku. W zależności od możliwości i warunków osoby chętnej do przygarnięcia psa proponuje się dwa rodzaje opieki - wirtualną i realną. Szczegółowe informacje o programach adopcji można uzyskać w tutejszym Urzędzie przy ul. Św. Mikołaja 5 (I piętro, biuro nr 7), a także pod nr tel. (56) 684 15 79 wew. 57 i na stronie internetowej Urzędu - w zakładce „Przygarnij psiaka".

Opieka wirtualna oznacza opiekę na odległość poprzez finansowanie potrzeb psa w formie, np. comiesięcznej wpłaty. Takim opiekunem może zostać każdy - osoba fizyczna lub prawna, grupa osób, np. szkoła, klasa czy instytucja.

Opieka realna wiąże się z przygarnięciem zwierzęcia i zapewnieniem mu nowego domu oraz podstawowych potrzeb.

Pozytywnych konsekwencji, wynikających z adoptowania zwierząt jest wiele. Osobom starszym, szczególnie po przejściu na emeryturę, psi towarzysz może wspaniale wypełnić czas i  dostarczyć dużo radości. Opieka nad nim wymusza systematyczność działań, co dyscyplinuje i  uspokaja. Spacery z psem są z kolei okazją do nawiązywania relacji z innymi właścicielami czworonogów. Ponadto umiarkowany wysiłek fizyczny, jakiego doświadczamy podczas spaceru, dobroczynnie wpływa na organizm.

W przypadku dzieci lista korzyści jest równie obszerna. Wychowując się z psem mają szansę wejść w dorosłe życie z większym poczuciem odpowiedzialności, empatią i bardziej rozbudowaną intuicją. Pies to wspaniały towarzysz zabaw i wychowawca.

Wobec tego, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej inicjatywie i z góry dziękujemy za okazaną pomoc. Pamiętajmy, że zwierzęta są naszymi przyjaciółmi, a wyrzucając je z domu lub zamykając w schroniskach, sprawiamy im ból. Idealnym rozwiązaniem jest więc adopcja zwierząt, o co gorąco apelujemy. Poniżej przedstawiamy zdjęcia kilku psów, które czekają na nowy dom.

 

 Alwaro

alwaro_001_22_10_15.jpg 

 

 Biszkopt

biszkopt_002_22_10_15.jpg

 

 Dino

dino_003_22_10_15.jpg

 

 Fafik

fafik_004_22_10_15.jpg

 

 Łajka

lajka_005_22_10_15.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!