Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022
Z ostatniej chwili arrow Pasy przy kościele

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przejście dla pieszych przy kościele Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.01.2016
przejscie_dla_pieszych_001_19_01_16.jpgSamorząd gminy Kowalewo Pomorskie popiera i zabiega o wybudowanie przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 na wysokości posesji Plac 700-lecia 25 (wyjście z kościoła). W miejscu tym, szczególnie w niedzielę i w święta, mieszkańcy przechodzą skrótem powodując zagrożenie dla siebie i kierowców.

Na bieżąco informowałem o każdym kroku w spr. ustalenia przejścia dla pieszych w tym miejscu. W 2009r. z inicjatywy mieszkańców (300 podpisów) zawnioskowaliśmy do zarządcy drogi- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy o wymalowaniu przejścia dla pieszych w tym miejscu (zał. 1). Zarządca powołując się na geometrię drogi i słabą widoczność odmówił sugerując korzystanie z przejść już istniejących (zał. 2). Jednak nasza nieustępliwość spowodowała zwołanie komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wizja lokalna w dniu 9 września 2009r. również nie przyniosła dla nas pozytywnych rozstrzygnięć. Nie chcąc „odpuścić" tematu zainteresowałem problemem lokalne media. Po artykule w gazecie pomorskiej w dniu 16.09.09 (zał. 3) zarządca drogi zlecił opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu przez niezależny zespół. W raporcie opracowanym w X 2009r. zespół audytorów zaopiniował negatywnie zaproponowane przejście (zał. 4 audyt 5 stron). Nie zgadzając się ze zapisami audytu na temat niemożliwości wprowadzenia ograniczenia prędkości w tym miejscu czy zawodnością sygnalizacji świetlnej w XII 2009r. ponownie zwróciłem się do GDDKiA w Bydgoszczy o usytuowanie tam przejścia. Niestety bez rezultatu (zał. 5).

W XII 2015r. na moje ręce ponownie złożono petycję z podpisem 1000 osób, którą skierowałem do zarządcy drogi (zał. 6) i do komendanta powiatowego policji.

Właściciel drogi GDDKiA w Bydgoszczy pismem z dnia 19 stycznia br. (zał. 7) podtrzymał swoje stanowisko wypracowane w 2009r. O każdej kolejnej korespondencji natychmiast Państwa poinformuję. 

Temat natężenia ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych w kubaturze miasta jest przez nas monitorowany od lat. W ramach programu „Bezpieczna Gmina" specjaliści z Ministerstwa Transportu, Komendy Głównej Policji oraz Min. MSWiA w roku 2003 dokonali szczegółowej oceny poziomu bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie dzieci podążających do szkół. Otrzymaliśmy wysoką ocenę i zajęliśmy w rankingu Bezpieczna Gmina II miejsce w Polsce wśród wytypowanych 220 gmin.

Wg ekspertów miasto jest odpowiednio oznakowane, a przejścia dla pieszych widoczne i bezpieczne. Pomimo tego zarządca drogi czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy od dawna jest przez nas nękana wnioskami o wprowadzenie dodatkowych rozwiązań technicznych polepszających bezpieczeństwo pieszych. Do tej pory uzasadnienie znalazł jedynie wniosek o ustawienie świateł trójdzielnych na przejściu przy szkole w Pluskowęsach i modernizacja skrzyżowania Wielka Łąka- Wielkie Rychnowo. Nasze wnioski o ustawienie barierek na ul. Chopina, zamontowanie świateł na ul. 23 Stycznia (na wysokości banku) czy wymalowanie przejścia dla pieszych przy kościele nie spotkały się z pozytywną reakcją właściciela drogi. Wyjaśnienia zarządcy drogi są co prawda „do przyjęcia", ale zapewniam, że nadal nie zaprzestaniemy dążyć do poprawy warunków pieszych i kierowców.

Równocześnie na szkolnych apelach i wywiadówkach zwracam się z prośbą do młodzieży, rodziców i pedagogów o pomoc w zapewnieniu bezpiecznej drogi do szkoły i domu. Nie wystarczy młodzieży przekazać zasady poruszania się po drogach. Trzeba także dać jej odpowiedni przykład, bo w zbyt wielu zdarzeniach udział bierze dorosły pieszy.

Droga krajowa nr 15 jest ważnym traktem komunikacyjnym. Nie możemy liczyć, że ruch zmaleje. Odwrotnie, wg posiadanych analiz natężenie ruchu w ciągu 20 lat wzrośnie kilkukrotnie. Zanim tranzyt samochodowy ominie nasze zabytkowe miasto upragnioną obwodnicą mogę jedynie szukać pośrednich rozwiązań np. budowa małych obwodnic prze Martyniec, ul. Drzymały oraz apelować do pieszych o rozwagę i wzmożenie czujności.

Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie


Artykuł z dnia 13.09.2016r. -  "Bezpieczeństwo pieszych jest najważniejsze"


Szanowni Państwo.

odpowiedz_18_10_16_00.jpg W nawiązaniu do spotkania z dnia 8 września br., o którym Państwa informowaliśmy, (informacja z tego wydarzenia tutaj):

http://archiwumwww.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7959&Itemid=16&mosmsg=Dzi%EAkujemy+za+Twoj%B1+propozycj%EA

zarządca drogi, czyli GDDKiA oddz. w Bydgoszczy przystąpiła do opracowania projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Pismo obok. Zapraszam do lektury.

Z upoważnienia Burmistrza
Karolina Kowalska


barierki_000_11_01_17.jpg Konkretne zmiany poprawią bezpieczeństwo pieszych i kierowców

Najniebezpieczniejszym miejscem dla pieszych i kierowców w gminie Kowalewo Pomorskie jest bez wątpienia dzikie przejście na wysokości wejścia do kościoła w Kowalewie Pomorskim. Skrót jaki wybierają sobie mieszkańcy przez drogę krajową nr 15 zagraża im jak i kierowcom. Od wielu lat samorząd gminy wspólnie z zarządcą drogi, policją i mieszkańcami starają się wypracować rozwiązanie najlepsze dla wszystkich stron. Na ostatnim spotkaniu w dniu 8 września ubiegłego roku padły konkretne deklaracje w spr. likwidacji zagrożenia. (inf. Tutaj)http://archiwumwww.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7959&Itemid=16

Zarządca drogi, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy, opracował dokumentację zmiany obowiązującej w tym miejscu stałej organizacji ruchu. Na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z ul. Szkolną (budynek poczty) aż do ul. Plac 700-lecia do skrzyżowania dróg krajowych zlokalizowane będą barierki U-12a. (mapa poglądowa poniżej)

Jest to najlepsze i jedyne w tej sytuacji rozwiązanie. Nie możemy zlokalizować barierek po drugiej stronie drogi krajowej, czyli od wejścia do kościoła aż do wjazdu do MGOK, gdyż na tym odcinku jest zlokalizowany wjazd na prywatną posesję. Nie można odciąć mieszkańca od możliwości wyjazdu z domu, a pozostawienie w tym miejscu luki stworzy tylko większe zagrożenie w postaci wąskiego gardła, z którego piesi będą korzystać narażając swoje życie. Jednocześnie chodnik na tym odcinku jest zbyt wąski na swobodne mijanie się pieszych, i osób z wózkami dziecięcymi - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- zachęcam mieszkańców do udziału w konsultacjach i podzielenia się swoją opinią na ten temat.

Opracowana przez GDDKiA zmiana organizacji ruchu jest opiniowana w odpowiednich instytucjach, m.in. z Policją. Po zakończeniu procedury, jak deklaruje zarządca, podjęte zostaną prace nad wdrożeniem jej w życie.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą zrobić to za pośrednictwem:

  • tel. 56 684 10 24 wew. 66,

do dnia 20.01.2017r.

barierki_001_11_01_17.jpg

 


Apel policji w sprawie barierek

Poniżej do zapoznania przekazuje apel jaki Policja Powiatowa w Golubiu Dobrzyniu skierowała do mieszkańców w sprawie barierek wzdłuż drogi krajowej na wysokości kościoła. Apel skierowany do społeczeństwa za pośrednictwem ks. proboszcza Piotra Igielskiego. Apel odczytano na wszystkich mszach świętych w dniu 19 marca 2017r.

Serdecznie dziękuję Komendantowi Policji Dariuszowi Borowiec oraz ks. kanonikowi Piotrowi Igielskiemu za wsparcie w propagowaniu bezpieczeństwa w gminie Kowalewo Pomorskie.

Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta

Załącznik:

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!