Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 10.04.2021
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Drukuj
Wpisał: Anna Panak   
02.02.2016
Protokół z dnia 28 stycznia 2016 r. z przebiegu konsultacji społecznych
w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Zamieszczenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Organizacje pozarządowe" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Termin konsultacji:

1) termin rozpoczęcia konsultacji : 20 stycznia 2016 r.

2) termin zakończenia konsultacji: 26 stycznia 2016 r.

Przedmiotem konsultacji było wyrażenie opinii i uwag w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Podmioty biorące udział w konsultacji:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na teranie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 20 stycznia 2016r. do 26 stycznia 2016r. r. nie wpłynęła żadna propozycja zmian do przedłożonego konsultacjom projektu uchwały, o której mowa powyżej.

W związku z powyższym projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania zostanie skierowany pod obrady Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

Na tym protokół zakończono.

Z up. Burmistrza

/-/ Ilona Rybicka

Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!