Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.01.2022
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI Drukuj
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
19.02.2016
 Szanowni Państwo,

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje.

Mówiąc prościej - chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 21 marca 2016 r. w formie:

 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,

 • ankiet,

 • spotkań konsultacyjnych.

Wypełniony formularz konsultacji i ankietę będzie można przekazywać w terminie od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 21 marca 2016 r.:
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1 (na holu urzędu zostanie wystawiona urna - celem złożenia formularzy i ankiet)

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: barbara.kaczor@pl.gt.com

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami („Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie" oraz mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji), ankiety oraz formularz konsultacji będą dostępne od dnia 19.02.2016 r. w:

 • siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami, parter, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie,

 • na stronie internetowej gminy archiwumwww.kowalewopomorskie.pl

Terminy i miejsce spotkań konsultacyjnych:

 • Kowalewo Pomorskie: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim, sala konferencyjna, II piętro, dnia 10.03.2016 r., godz. 10:00 - 11:30,

 • Chełmoniec: świetlica wiejska, dnia 9.03.2016 r., godz. 10:00-11:30,

 • Piątkowo: świetlica, dnia 9.03.2016 r., godz. 12:00-13:30,

 • Mariany: świetlica wiejska, dnia 9.03.2016 r., godz. 14:00-15:30.

Pliki do pobrania:
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!