Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.01.2022
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja "po" konsultacjach społecznych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja "po" konsultacjach społecznych Drukuj
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
04.04.2016

kowalewo_00_04_04_16.jpgW dniach 9 i 10 marca 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedmiotowe konsultacje przeprowadziła firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o. o., sp. k., która zajmuje się opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023.

Przedstawiono prezentację zawierającą wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z rewitalizacją, obszarem zdegradowanym, obszarem rewitalizowanym. Następnie zaprezentowano analizę wskaźnikową wykonaną dla Miasta

i Gminy Kowalewo Pomorskie w oparciu o zebrane dane w celu zdiagnozowania i umiejscowienia negatywnych zjawisk społecznych.

W dniu 9 marca br. odbyły się one na terenach wiejskich mianowicie w Chełmońcu, Piątkowie oraz w Marianach (dla dwóch sołectw: Mariany i Srebrniki). Na obszarach wiejskich w spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy danych sołectw. Najliczniejsza grupa mieszkańców uczestniczyła w konsultacjach zorganizowanych w miejscowości Piątkowo. Podczas dyskusji we wszystkich miejscowościach wiejskich mówiono o powiększeniu/budowie bądź generalnym remoncie obiektów użyteczności publicznej oraz zorganizowaniu czasu wolnego poprzez wprowadzenie postaci animatora społecznego, który zapewniłby atrakcje dla mieszkańców danego sołectwa.

Natomiast w dniu 10 marca 2016 roku przedmiotowe konsultacje zostały przeprowadzone na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób - reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Jeden z mieszkańców poprosił o ujęcie terenu ul. Główny Dworzec jako obszaru do rewitalizacji - ponadto dodał, że złoży stosowny wniosek na druku formularza uwag. W dyskusji padało wiele zapytań, wątpliwości, na które pracownice firmy Grant Thornton Frąckowiak sp. z o. o., sp. k. udzielały odpowiedzi. Wszelkie zgłoszone uwagi, zmiany, ewentualne propozycje zostały uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który został zamieszczony na stronie internetowej tutejszego Urzędu: archiwumwww.kowalewopomorskie.pl.

chelmoniec_01_04_04_16.jpg

Chełmoniec

chelmoniec_02_04_04_16.jpg

Chełmoniec

piatkowo_03_04_04_16.jpg

Piątkowo

mariany_srebrniki_05_04_04_16.jpg

Mariany i Srebrniki

 mariany_srebrniki_06_04_04_16.jpg

Mariany i Srebrniki

 kowalewo_07_04_04_16.jpg

Kowalewo Pomorskie

 kowalewo_08_04_04_16.jpg

Kowalewo Pomorskie

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!