Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 10.04.2021
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej. Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
27.09.2016

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok chciałabym zaprosić Państwa - jako osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Państwa urzędzie - do uczestnictwa w powoływanym przez TŁOK Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej.

Zespół ma być przestrzenią do budowania partnerstw, nawiązywania kontaktów i bieżącej wymiany informacji nt. kluczowych spraw dotyczących problematyki ekonomii społecznej, w tym tworzenia miejsc pracy w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych. Zapraszamy do niego przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, LGD, lokalnych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych.

W spotkaniach zespołu będą brali udział zewnętrzni eksperci, którzy będą zapoznawać uczestników z bieżącymi zagadnieniami z zakresu ekonomii społecznej.

Będziemy też na bieżąco informować o możliwościach uzyskania dotacji na tworzenie miejsc pracy - ruszyło nowe unijne rozdanie w tym zakresie, Tłok - jako OWES - będzie operatorem tych środków. Nowością jest, że dotację można dostać nie tylko na stworzenie/zatrudnienie nowych pracowników w spółdzielni socjalnej, ale i w organizacji pozarządowej.

Spotkania zespołu będą się odbywać ok. 2-3 razy w roku. Pierwsze spotkanie planowane jest na październik-listopad 2016 r. Zespół powstaje w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo). Uczestnictwo jest bezpłatne. Więcej o OWES TŁOK na stronie www.owies.eu.Joanna Kamińska
Ośrodek TŁOK
ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
tel. 500 127 355

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!