Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.01.2022
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dostaliśmy wsparcie finansowe na opracowanie GPR.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dostaliśmy wsparcie finansowe na opracowanie GPR. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.09.2016
p1040947.jpgW dniu 28 września br. samorząd gminy Kowalewo Pomorskie podpisał umowę z samorządem województwa na dotację na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument podpisał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Skarbnik Gminy Maria Kiżewska. Zgodnie z nim otrzymamy kwotę ponad 33tys.zł. Jest to dofinansowanie w wysokości 90% kosztu jego opracowania.

Jako jedyni z powiatu golubsko-dobrzyńskiego znaleźliśmy się w gronie 51 samorządów, które takie wsparcie otrzymało. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gm. Program Rewitalizacji to strategicznych dokument niezbędny do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów zdegradowanych, wymagających rewitalizacji. Wsparcie unijne trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi", których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

GPR dla gminy Kowalewo Pomorskie został opracowany i przyjęty uchwałą na sesji w dniu 21 września br. Wcześniej tygodniami trwały konsultacje ze społeczeństwem. Każdy mógł wnieść swoje uwagi i propozycje. W dniu 6 października o godz. 13.00 w MGOK na specjalnej konferencji zainteresowani będą mogli zapoznać się ze szczegółami zaplanowanych zadań.
 
p1040945.jpg
 p1040947.jpg
 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!