Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.01.2022
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podsumowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podsumowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Drukuj
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
13.10.2016

5.jpgW czwartek 6 października w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja podsumowująca przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, instytucji kultury, edukacji, wspólnot mieszkaniowych oraz radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Burmistrz miasta Andrzej Grabowski podziękował zespołowi  za wielomiesięczną pracę nad projektem, podkreślając konieczność zmian, przede wszystkim w zakresie remontów budynków użyteczności publicznej oraz wsparcia działań prospołecznych.

Przy pomocy multimedialnej prezentacji, podsumowano m.in. wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej gminy, przedstawiono diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, zidentyfikowano obszary kryzysowe oraz scharakteryzowano obszar rewitalizacji. Zaprezentowano cele rewitalizacji i planowane kierunki działań oraz listę planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wszystkie projekty ujęte ww. dokumencie pozwolą na realizację w perspektywie kolejnych lat, wyznaczonych celów, których wynikiem będzie rozwój rynku pracy oraz poprawa warunków życia mieszkańców, w tym również osób starszych.

Projekt, dotyczący przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023 realizowano w okresie od 5 listopada 2015 r. do 14 października 2016 r.  przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację w wysokości 33 108,30 zł tj. 90 % kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu.

Prezentacja - Otwórz

 loga_gpr.jpg
 szkolenie_rewita.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!