Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022
Z ostatniej chwili arrow LKS Promień arrow Przekaż 1%

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przekaż 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
07.03.2018
1procentlks_00_19_01_17.jpgPrzekazywanie 1 procenta podatku za rok 2017 na rzecz organizacji pożytku publicznego po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej od 15 marca 2017 r.

Przywilej otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie posiada: Ludowy Klub Sportowy „Promień" w Kowalewie Pomorskim.

Każda nawet najmniejsza kwota jaką może przekazać każdy dokonujący rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym to duże wsparcia działań statutowych tych organizacji.

Jeden procent podatku mogą przekazać wszyscy podatnicy, którzy samodzielnie rozliczają się z podatku dochodowego, jak również podatnicy, których rozlicza organ rentowy.

A teraz jak przekazać 1% podatku dla organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego działającej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.,

  • Ludowego Klubu Sportowego „Promień" w Kowalewie Pomorskim

przy samodzielnym rozliczaniu wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego, którego Państwo używacie każdego roku, a w nim odpowiednią rubrykę:

PIT 28 poz. 132-134
PIT 36 poz. 308-310
PIT 36 L poz. 108-110
PIT 37 poz. 127-129
PIT 38 poz. 61-63

  • wpisując nr KRS 0000049585 Ludowego Klubu Sportowego Promień (można tu wskazać cel szczegółowy - rodzaj sekcji sportowej) 

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy- Kodeks karny skarbowy obowiązującej od 15 marca 2017 r. (Dz. U. Z 2017 poz. 528) podatnicy osiągający przychody wyłącznie od organu rentowego, którzy nie składają zeznania rocznego do tej pory nie mogli przekazywać 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wymieniona wyżej nowelizacja ustawy wprowadziła nowe przepisy umożliwiające tej grupie podatników przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W przypadku gdy podatnik:

jest na emeryturze lub rencie,
otrzymał PIT - 40 A,
nie korzysta z odliczeń,
chce przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

powinien w swoim urzędzie skarbowym złożyć oświadczenie - druk PIT - OP.

PIT -OP to oświadczenie w formie krótkiego formularza. Podatnik podaje w nim swoje dane i nr KRS organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1% swojego podatku. Może także wskazać cel szczegółowy np. rodzaj sekcji sportowej lub konkretny cel jeśli organizacja , którą wspiera prowadzi wiele różnych programów.

PIT - OP należy złożyć urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku

Licząc na zrozumienie problemu i Państwa życzliwość pozostajemy z wyrazami szacunku.

 

 Burmistrz Miasta    V-ce Prezes LKS Promień
     
 Andrzej Grabowski     Stanisław Krauzewicz

 

(zamieszczono: 15.01.2018r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!