Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 11.07.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konsultacje dotyczące zmiany GPR na lata 2015-2023

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konsultacje dotyczące zmiany GPR na lata 2015-2023 Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
02.05.2017

herb_000_30_03_15.jpgSzanowni Państwo, przedstawiamy do Państwa opinii projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023.

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Konsultacje potrwają od 2 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. W tym czasie zapraszamy do składania uwag i opinii pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. 

Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:

  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie (na holu urzędu zostanie wystawiona urna w celu złożenia formularzy).

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87- 410 Kowalewo Pomorskie.

Uwagi i pytania prosimy kierować do p. Magdaleny Gadomskiej:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Ref. Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, (biuro na parterze),

  • telefonicznie pod nr tel.: 56 684 10 24 wew. 58,

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

Materiały tj. projekt zmiany programu rewitalizacji, a także formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej, dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Załączniki:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!