Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022
Z ostatniej chwili arrow Darmowe porady prawne

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj
Wpisał: Monika Kozińska   
11.04.2018

porady_prawne_000_04_01_16.jpgHarmonogram nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w 2018 roku

Od 2016 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., w całym kraju funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. System ma zagwarantować darmowy dostęp do profesjonalnej usługi prawnej na poziomie lokalnym poprzez zniesienie bariery finansowej.

Od 1 stycznia 2018 r. pomoc prawna będzie udzielana w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy Placu Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim w następujących dniach:

W 2018 r. nieodpłatne porady prawne w dalszym ciągu będą udzielane przez przedstawicieli organizacji samorządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Bursach.

Przypominamy, iż darmowa pomoc prawna przysługuje: osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny; kombatantom lub osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, weteranom lub weteranom poszkodowanym; osobom, które nie ukończyły 26 lat; osobom, które ukończyły 65 lat; osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty; osobom, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego; kobietom w ciąży.

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba świadcząca pomoc prawną

PONIEDZIAŁEK

13:30 - 17:30

Przemysław Kempczyński - radca prawny

WTOREK

8:00 - 12:00

Radosław Robiński - osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

ŚRODA

15:00 - 19:00

Izabela Klimek-Jelonek - radca prawny

CZWARTEK

8:00 - 12:00

Przemysław Kempczyński - radca prawny

PIĄTEK

8:00 - 12:00

Radosław Robiński - osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!