Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 15.08.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Hołd w ostatniej drodze wielkiego człowieka

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Hołd w ostatniej drodze wielkiego człowieka Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.01.2018
hold_w_ostatniej_drodze_041217_000.jpgW słoneczne, ale zimne popołudnie w dniu 4 grudnia setki osób towarzyszyły w ostatniej drodze radnego śp. Jarosława Lewandowskiego. Uroczystość pogrzebowa, która miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Pluskowęsach na długo pozostanie w pamięci uczestników. Zapamiętamy przeszywający dźwięk syren ze wszystkich wozów bojowych i udział wszystkich sztandarów z jednostek OSP ze sztandarem gminnym na czele.

Pamiętać będziemy warty zaciągane przez burmistrza, radnych rady miejskiej i sołtysów oraz przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Pluskowęs. Żegnał Go Burmistrz Miasta wraz z delegacją wszystkich 14 radnych, starosta, wicestarosta i przewodnicząca rady powiatu, sołtysi i przyjaciele. Hołd oddało kilkadziesiąt delegacji z zakładów pracy, szkół i organizacji społecznych. Na zawsze utkwiły nam w pamięci słowa pożegnań i podziękowań wypowiedzianych w czasie uroczystości.

Żegnając śp. Jarosława ks. proboszcz Roman Piask jak i kapelan strażacki ks. Marek Wysocki podkreślali zasługi  na rzecz parafii i druhów ochotników. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski żegnał nie tylko radnego, nie tylko strażaka, ale żegnał przede wszystkim swojego przyjaciela. Cytując wielkiego Polaka Władysława Bartoszewskiego, że „Warto być uczciwym" podkreślał, że takim właśnie był śp. Jarosław. Włodarz przedstawił Go jako   człowieka wielkiego w czynach i o wielkim sercu.

Na każdym kroku będziemy o Nim pamiętać. Tak wiele czynów i pamiątek będzie nam Go przypominać. Zobaczymy Go patrząc na nowy wóz bojowy dla OSP Pluskowęsy, na ich wyremontowaną remizę, na ułożone z polbruku place i chodniki wokoło kościoła, na zmodernizowane figurki przydrożne, na wyremontowane drogi i plac zabaw we Frydrychowie. Pozostawił po sobie tak wiele dowodów swojej społecznej działalności. Jednak najbardziej utkwił nam w sercu. Przez swoją skromność, troskę o innego człowieka, odpowiedzialność za słowa i czyny i oddanie rodzinie- podkreślał w kościele Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- żegnaj drogi przyjacielu, dziękuję za wiele przegadanych godzin, trafnych spostrzeżeń i sprawiedliwych sądów. Tyle miałeś jeszcze planów, tyle zapału i tyle wytrwałości. Pamiętam jak zawsze mówiłeś stawiając przed nami kolejne wyzwania- Burmistrz damy radę.  Bez ciebie będzie trudniej, ale obiecuję, że damy radę.

Na zakończenie śp. Jarosława pożegnał w imieniu rodziny syn i jednocześnie prezes OSP Przemysław Lewandowski. Podziękował za wpajane wartości i wyznaczone ścieżki życiowe i za zaszczepioną miłość do straży. Na zakończenie dodał,- „wybaczam Ci, że tak szybko od nas odszedłeś" . Nieliczni mogli w czasie tej uroczystości zachować kamienne oblicze.

Karolina Kowalska

 

Życiorys śp. Jarosława Lewandowskiego.

Śp. Jarosław Lewandowski urodził się w 1962r. we wsi Frydrychowo. Po zawarciu związku małżeńskiego ostatecznie osiadł w Pluskowęsach, gdzie wspólnie z ukochaną żoną Benią wychowywał czwórkę obecnie pełnoletnich już dzieci: Przemysława, Ewelinę, Mateusza i Patryka. Życie zawodowe związał z Zakładem Usług Wodnych w Ostrowitem, gdzie pełnił rolę inkasenta.

Czas wolny poświęcił służbie społecznej.

W 2010r. otrzymał z rąk społeczeństwa okręgu Pluskowęsy-Frydrychowo mandat Radnego Rady Miejskiej. W kadencji 2010-2014 był członkiem Komisji Budżetowej i Samorządu, zaś w obecnej kadencji członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej oraz członkiem Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji.

W kadencji 2011-2015 pełnił funkcję członka rady sołeckiej sołectwa Pluskowęsy.

Od wielu lat aktywny członek Rady Parafialnej parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach. Swoją przygodę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pluskowęsach rozpoczął w 2006r. Dzięki ukończonym kursom i szkoleniom uczestniczy w działaniach ratowniczo - pożarniczych. W ostatniej kadencji pełnił w jednostce funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

W 2014roku wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Odznaczenia:

Śp. Jarosław na wniosek Burmistrza Miasta został odznaczony  w 2016r. przez Prezydenta Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W 2012 przez Ministra Rolnictwa Honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa".

Posiadał również odznaczenia korporacyjne: W 2012 otrzymał odznakę Strażak Wzorowy, a w 2017 Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

hold_w_ostatniej_drodze_041217_001.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_002.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_003.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_004.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_005.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_006.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_007.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_008.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_009.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_010.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_011.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_012.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_013.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_014.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_015.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_016.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_017.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_018.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_019.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_020.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_021.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_022.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_023.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_024.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_025.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_026.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_027.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_028.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_029.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_030.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_031.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_032.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_033.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_034.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_035.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_036.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_037.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_038.jpg
 hold_w_ostatniej_drodze_041217_039.jpg

 

kondolencje_03_301117.jpg

 

Wspomnienie o Jarosławie Lewandowskim

 

wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_000.JPG

"Boże
pomóż nam godzić się z tym
czego nie możemy zmienić"

Byłeś z nami zbyt krótko

Pogrążeni w bólu i zadając sobie pytanie - DLACZEGO ON??? żegnamy
śp. radnego Jarosława Lewandowskiego
(20.03.1962 - 29.11.2017)

Tragiczny wypadek przerwał nić życia wspaniałego człowieka, dobrego kolegi i lojalnego przyjaciela. Nie zdążyliśmy się pożegnać, podziękować za pomoc i wsparcie. Może ktoś zapyta, co to był za człowiek, że tak Go żegnamy. Otóż był to człowiek, który zasłużył na takie pożegnanie całym swoim życiem. Wielki społecznik, człowiek dla którego nie było rzeczy której nie można zrobić. Pomimo ciężkiej pracy zawodowej i pełnienia obowiązków głowy rodziny dla czwórki wspaniałych dzieci umiał znaleźć czas na pomoc innym. Nie pozostawił nigdy w potrzebie kogoś kto poprosił o pomoc. Przez swoje życie szedł drogą prawdy i poszanowania innego bliźniego. Jego pasją była służba na rzecz drugiego człowieka. Zawsze pełen radości i zadowolenia z tego co czynił, a jednocześnie w swojej skromności nie lubił publicznych pochwał.

W dowód zaufania został wybrany w 2010r radnym rady miejskiej. Aktywnie pełnił tę funkcję do ostatniego dnia życia. Działał aktywnie w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskowęsach. Miał ją w sercu. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji jednostka pozyskała środki na wóz bojowy i modernizację remizy. Jako członek rady parafialnej zainicjował remont figurek przydrożnych oraz ułożenie chodnika na cmentarzu parafialnym. W ciszy i bez oklasków wspierał finansowo działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i placówek oświatowych. Za swoją działalność odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany również odznaczeniami korporacyjnymi przez straże pożarne i Ministerstwo Rolnictwa.

Drogi Jarku, Przyjacielu.

Przez swoje życie zawsze szedłeś drogą prawdy i pomocy bliźnim. Jako osoba wrażliwa nigdy nie pozostawiłeś nikogo w potrzebie, zawsze służyłeś pomocą i dobrą radą. Twoja działalność wpisała się złotymi literami w historię naszej gminy.

Żegnamy Cię jako wielkiego człowieka, społecznika w pełnym tego słowa znaczeniu, radnego, członka rady parafialnej, działacza Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Z Twoim odejściem zamyka się pewien etap pięknej, naszej wspólnej historii.

Andrzej Grabowski

Burmistrz Miasta

 

 

 

wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_001.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_002.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_003.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_004.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_005.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_006.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_007.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_008.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_009.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_010.jpg
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_011.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_012.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_013.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_014.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_015.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_016.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_017.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_018.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_019.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_020.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_022.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_023.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_024.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_025.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_026.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_027.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_028.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_029.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_030.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_031.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_032.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_033.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_034.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_035.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_036.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_037.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_038.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_039.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_040.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_041.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_042.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_043.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_044.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_045.JPG
wspomienie_o_sp_j_lewandowskim_301117_046.JPG

 

kondolencje_mgops_301117.jpg
kondolencje_pluskowesy_301117.jpg
kondolencje_kowalewo_301117.jpg
kondolencje_lewandowski_01_12_2017_akutalizacja.jpg
kondolencje_wtz011217.jpg
kondolencje_starpow_011217.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!