Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 06.03.2021
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow BEZPŁATNY CZAS ANTENOWY W TVP S.A. DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BEZPŁATNY CZAS ANTENOWY W TVP S.A. DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
30.01.2018

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 573, 1909) oraz art. 23a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1414, ze zm.) TVP S.A. oraz Polskie Radio S.A. mają obowiązek udostępnić czas antenowy na cele kampanii społecznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z przepisami to organizacje pożytku publicznego przygotowują i finansują materiały promocyjne do wykorzystania w kampanii.

Następnie organizacje zgłaszają chęć uzyskania bezpłatnego czasu antenowego. Przedstawiciele TVP S.A. oraz Polskiego Radia S.A. mogą udzielić informacji w jaki sposób przygotować profesjonalny materiał promocyjny, nie są jednak odpowiedzialni za sfinansowanie jego wyprodukowania. Decyzję o udostępnieniu czasu antenowego wydaje TVP S.A. lub/i Polskie Radio S.A.

Zasady ubiegania się o bezpłatny czas antenowy w TVP S.A. reguluje Załącznik do Uchwały Nr 227/2017 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. (w załączeniu).

Informacje oraz telefony i maile kontaktowe są dostępne na stronie TVP SA:

https://centruminformacji.tvp.pl/15783199/spoty-kampanii-spolecznych-organizacji-pozytku-publicznego

http://www.tvp.pl/bezprecedensowy-wywiad-z-salmanem-rushdim-tylko-w-dwojce/o-tvp/kampanie-spoleczne-opp/spoty-kampanii-spolecznych-organizacji-pozytku-publicznego/8430137.

Zasady ubiegania się o bezpłatny czas antenowy w Polskim Radiu S.A. reguluje Załącznik do Uchwały nr 88/VIII/2017 Zarządu Polskiego Radia S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r. (w załączeniu).

Szczegółowe informacje, zasady, dokumenty, kontakty dostępne są pod adresem:

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/1788366,Regulamin.

Szczegółowe informacje zawarto również w broszurze informacyjnej (w załączeniu).

Dzięki kampaniom społecznym mogą Państwo wspierać działania swojej organizacji w:

  • zbieraniu 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • pozyskaniu nowych członków,
  • pozyskaniu nowych darowizn,
  • nawiązaniu stałych kontaktów z biznesem,
  • budowaniu wizerunku i informowaniu o działaniach organizacji.

Serdecznie zapraszam do kontaktowania się z Przedstawicielami TVP S.A. oraz Polskiego Radia S.A. w sprawie kampanii społecznych Państwa organizacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego dostępne są na stronie:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/4615,Rada-Dzialalnosci-Pozytku-Publicznego.html.

Z upoważnienia Sekretarza RDPP

Joanna Wodzyńska
Sekretariat RDPP
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!