Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 10.04.2021
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Będzie oszczędnie, ekologicznie i ładnie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Będzie oszczędnie, ekologicznie i ładnie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.04.2018
bedzieekologiczniei_oszczednie_110418_00.jpgW dniu 11 kwietnia br. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podpisał umowę z firmą GRA-MAR Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Joannę Malinowską i Piotra Nowakowskiego na prace termomodernizacyjne budynku urzędu.

W przetargu o wykonanie zadania ubiegały się 4 firmy. W obiekcie zlokalizowanym przy ul. Św. Mikołaja 5 docieplony zostanie dach i ściany zewnętrzne, wymienione okna i zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne. Wymienione również będą wszystkie punkty świetlne na LED. Prace potrwają do 30 lipca br.

Koszt zadania 260tys.zł. z czego samorząd pozyskał dofinansowanie w wys. 75% wydatków kwalifikowanych. Na to zadanie samorząd pozyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  w ramach ZIT. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie energochłonności obiektu, redukcje CO2  i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Prace mają szeroki zakres, ale będą tak prowadzone aby nie zakłóciły możliwości korzystania z obiektu przez interesantów- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

bedzieekologiczniei_oszczednie_110418_01.jpg
 bedzieekologiczniei_oszczednie_110418_02.jpg
 bedzieekologiczniei_oszczednie_130418_01.jpg
 bedzieekologiczniei_oszczednie_130418_02.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!