Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 10.04.2021
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Remonty dróg na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Remonty dróg na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Wiesław Chmielewicz   
13.04.2018
remontydrog_00130418.jpgZa stan naszych dróg gminnych odpowiadają niekorzystne warunki atmosferyczne, a także ich użytkownicy. Często nie stosują się oni do wszelkiego rodzaju znaków zakazu czy nakazu. Ponadto rolnicy wjeżdżający z pól na drogi w miejscach do tego nie przystosowanych, poza wyznaczonymi zjazdami, niszczą w ten sposób krawędzie dróg. Kolejnym problem jest notoryczne podorywanie dróg i zasypywanie istniejących rowów nie pozostawiając pasa pobocza drogi.

Z uwagi na duże zainteresowanie remontami dróg gminnych, informujemy, że dokonano inwentaryzacji wszystkich dróg asfaltowych w zakresie uszkodzeń nawierzchni i poboczy.

Naprawy zostaną przeprowadzone w terminie do 15 maja 2018 r.

Wszelkie zauważone zniszczenia dróg można zgłaszać osobiście lub telefonicznie do referatu GKiM przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim tel: 56 684-15-79 w. 66. w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:00 do 15 :00 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informujemy, że za stan dróg gminnych gruntowych i utwardzonych kruszywem odpowiadają zgodnie ze statutami Sołtysi danej wsi. Obecnie trwają prace drogowe związane z niwelacją tych dróg równiarką.

remontydrog_130418.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!