Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 10.04.2021
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Uwaga Rolnicy! ważna informacja w zakresie ujemnych skutków przezimowania

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Uwaga Rolnicy! ważna informacja w zakresie ujemnych skutków przezimowania Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
13.04.2018
przezimowanieupraw_00130418.jpgW związku z rozpoczęciem okresu wegetacyjnego roślin, proszę producentów rolnych o przekazanie informacji czy powstały straty w uprawach rolnych w wyniku  fali mrozów w okresie od 23 lutego do 5 marca br.

Informację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia br. w formie pisemnych wniosków z uwzględnieniem następujących danych:

  1. Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.
  2. Adres gospodarstwa.
  3. Powierzchnia gospodarstwa ogółem.
  4. Powierzchnia oraz gatunek uprawy dotkniętej klęską.
  5. Szacunkowa wartość nie zebranych plonów.

Powyższe informację można przekazać u sołtysa, na adres mailowy urzędu um.kowalewo@wp.pl lub osobiście  w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej w Urzędzie Miejskim  w Kowalewie Pom.  ul. Plac Wolności 3 (budynek dawnego ośrodka zdrowia), pok. nr 9, w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!