Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022
Z ostatniej chwili arrow Projekty arrow Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego...

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wyłoniono Wykonawcę robót dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego..." Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
19.04.2018

wyloniono_wykonawce_190418_000.jpgRealizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5", zgodnie Umową z dnia 21 lipca 2017 roku na dofinansowanie projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020- coraz bliżej.

wyloniono_wykonawce_190418_011.jpg

 

Celem głównym projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kowalewo Pomorskie, który zostanie osiągnięty poprzez jego kompleksową modernizację.

W chwili obecnej rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na roboty budowlane (termomodernizacyjne). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska z Kowalewa Pomorskiego, z którą w dniu 11 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Zgodnie z umową Wykonawca wykona przedmiot umowy, w terminie do 31 lipca 2018 r.

Nad należytym przebiegiem prac czuwać będzie inspektor nadzoru, wyłoniony przez Gminę Kowalewo Pomorskie na podstawie przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego - firma PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski z Torunia.

wyloniono_wykonawce_190418_01.jpg
 wyloniono_wykonawce_190418_02.jpg
 wyloniono_wykonawce_190418_03.jpg
 wyloniono_wykonawce_190418_04.jpg
 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!