Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.10.2021
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XXXI sesja Rady Miejskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XXXI sesja Rady Miejskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.04.2018

xxxisesjarady_230418_00.jpgW dniu 18 kwietnia br. odbyła się kolejna, 31 sesja rady miejskiej w gminie Kowalewo Pomorskie. W czasie obrad podjęto 6 uchwał w sprawie: obwodów głosowania, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej w ramach programu EKOpiec,

zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021, oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zapoznał uczestników ze zmianami w prawie łowieckim oraz poinformował na jakim etapie jest realizacja wniosków z zakresu fotowoltaiki.
xxxisesjarady_230418_01.jpg
 xxxisesjarady_230418_02.jpg
 xxxisesjarady_230418_03.jpg
 xxxisesjarady_230418_04.jpg
 xxxisesjarady_230418_05.jpg
 xxxisesjarady_230418_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!