Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.10.2021
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dwudniowe obrady Konwentu Burmistrzów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dwudniowe obrady Konwentu Burmistrzów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.04.2018
2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_00.jpgKolejne, VI posiedzenie Konwentu Burmistrzów miało miejsce w dniach 19-20 kwietnia br. w gościnnym Mogilnie. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Andrzej Grabowski. Gospodarze spotkanie: Przewodniczący Konwentu Stanisław Gliszczyński i Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński bardzo mocno zapełnili  kalendarz posiedzenia. Burmistrzowie wysłuchali bloku informacji, który przedstawili zaproszeni goście.

Wśród nich byli: Marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, dyrektorzy marszałkowskich departamentów: Elżbieta Siemiątkowska, Rafał Pietrucień i Andrzej Potoczek oraz Kurator Oświaty Marek Gralik. Z zaproszonych 25 posłów przybyli jedynie: Eugeniusz Kłopotek, Michał Stasiński i Paweł Szramka.

Włodarze dyskutowali na temat prawa wodnego, zmian w zakresie oświaty, etapu wdrażania środków unijnych w zakresie rewitalizacji oraz progów inwestycyjnych. Podjęto kilka istotnych dla samorządowców stanowisk. Burmistrz Kowalewa przedstawił projekt stanowiska w spr. udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Burmistrz Kruszwicy przedstawił stanowisko w spr. kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Stanowiska zostały przyjęte przez włodarzy jednogłośnie.   

W bloku roboczym odbyło się szkolenie z zakresu zmian w przetwarzaniu danych osobowych w jst.

Jednak nie tylko ciężką pracą wypełnione były godziny obrad. Samorządowcy zwiedzili kilka perełek tej miejscowości: klasztor Benedyktynów, kino, dom kultury, miejską bibliotekę oraz pływalnię. Będąc w Mogilnie burmistrz oddał hołd pamięci Wojtka Leszka Rychłowskiego, który pod koniec lat 80-tych był pracownikiem urzędu miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Zginął tragicznie na dworcu kolejowym odwiedzając rodzinne Mogilno.

Podjęte stanowiska tutaj:

 1. Stanowisko w spr. udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 2. Stanowisko w spr. kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
  2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_01.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_02.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_03.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_12.jpg2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_04.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_05.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_06.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_07.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_08.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_09.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_10.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_11.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_13.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_14.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_15.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_16.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_17.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_18.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_19.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_20.jpg
   2dnioweposiedzeniekonwentu_230418_21.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!