Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.10.2021
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sprzątajmy po swoich czworonogach!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sprzątajmy po swoich czworonogach! Drukuj
Wpisał: Renata Siwiec   
24.04.2018

posprzataj_popsie_240418.jpgW związku z napływającymi do tut. Urzędu zgłoszeniami, apeluję ponownie do wszystkich mieszkańców - sprzątajmy po swoich pupilach oraz zwracajmy uwagę tym, którzy o tym zapominają. To tak niewiele, jednak gdy zaczniemy to zauważać i reagować, nasze miasto zyska na estetyce.

Musimy pamiętać, że chodniki, place i skwery to miejsca publiczne i korzystamy z nich wszyscy. Niestety są takie miejsca na terenie miasta, gdzie na chodnikach i ulicach pozostawiane są odchody zwierząt, stwarzając tym samym uciążliwość szczególnie dla osób starszych i dzieci. Z drugiej strony należy podkreślić podkreślić, iż są mieszkańcy, którzy pokazują dobry przykład i sprzątają po swoich psach. Takie postawy powinny stać się wzorem do naśladowania dla pozostałych właścicieli zwierząt. Najwyższa pora, aby opiekunowie zwierząt zrozumieli, że ich zaniedbania stanowią kłopot dla innych.

Przypominam, iż na terenie miasta ustawionych jest 8 oznakowanych żółtych koszy ulicznych na psie odchody - na ul. Wąskiej, Placu 700 -lecia, Szkolnej, Fosie Jagiellońskiej, Szpitalnej, Kościuszki (k. parkingu i przy bloku RTBS) oraz na ul. Odrodzenia (przy oś. Kochanowskiego). Zwracam się przy tym z prośbą, aby do koszy przeznaczonych na psie odchody nie wrzucać innego rodzaju śmieci!

Ponadto w dwóch kioskach RUCH-u usytuowanych na Placu 700-lecia a także w Urzędzie Miejskim (Referat GKiM - biuro nr 7) dostępne są nieodpłatnie specjalne zestawy higieniczne do sprzątania po swoich zwierzętach. Jednocześnie dziękuję właścicielom i sprzedawcom w/w kiosków RUCH-u za bezinteresowną pomoc w dystrybucji zestawów higienicznych. Świadczone przez nich nieodpłatnie usługi pozwalają wszystkim mieszkańcom na dogodny dostęp do zestawów.

Wobec tego pamiętajmy, że żadne inicjatywy, apele czy akcje nie przyniosą efektu dopóki w naszej świadomości nie zrodzi się wspólna odpowiedzialność za czystość i porządek.

 

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
/-/ Paulina Wiśniewska
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!