Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.10.2021
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow JESTEM ZNAWCĄ PRZYRODY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

JESTEM ZNAWCĄ PRZYRODY Drukuj
Wpisał: E. Olszewska   
26.04.2018
7_small_2018.jpgZ okazji Światowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim zorganizowała Regionalny KonkursEkologiczno - Przyrodniczy adresowany do uczniów klas V- VI  szkół  podstawowych.

Patronat nad konkursem przyjął Burmistrz Miasta Pan Andrzej Grabowski. Nasz konkurs zaszczycili goście w osobach: Sekretarz Gminy, pani Ewy Bąk, która przybyła w zastępstwie pana Burmistrza, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, pani Maria Mazurkiewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia pan Jerzy Koralewski, Przewodnicząca  Rady Rodziców przy SP w Kowalewie Pomorskim pani Donata Midura, Państwo Izabela i Jacek Dębscy, sponsorzy naszego konkursu, Dyrektor SP w Wielkiej Łące pani Danuta Drożdża oraz Dyrektor naszej placówki pan Benedykt Mroziński. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: przewodnicząca pani Małgorzata Pęcherska-Żary - wicedyrektor naszej szkoły", pani  Anna Dalke - pracownik Urzędu Miejskiego w Kowalewie oraz pani Jolanta Parda - nauczyciel SP w Kowalewie.

Celami konkursu było:

- propagowanie wiedzy przyrodniczej,

- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem,

- wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody,

- kształtowanie postaw proekologicznych.

Miłym wprowadzeniem w tematykę ochrony przyrody i najbliższego środowiska były przepiękne piosenki w wykonaniu naszego chóru pod opieką pani Jolanty Cierniakowskiej i pani Justyny Rak

W  konkursie wzięło udział sześć trzy - osobowych drużyn  szkół podstawowych:

1) SP nr 31 Z Torunia,

2) SP nr 1 z Golubia-Dobrzynia,

3) SP z Wielkiej Łąki,

4) SP z Wielkiego Rychnowa,

5) dwie 3-osobowe drużyny z Kowalewa Pomorskiego.

Uczniowie zmagali  się w następujących konkurencjach:

  • rozwiązanie testu ekologicznego,
  • ułożenie puzzli oraz nazwanie typu krajobrazu, który powstał po ułożeniu wszystkich elementów,
  • rozwiązanie krzyżówki,
  • rozpoznawanie roślin i zwierząt na ilustracjach,
  • rozwiązanie rebusów wraz z podaniem haseł,
  • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.

Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą z zakresu przyrody i ekologii.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce -   drużyna I ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie  w składzie: Bartosz Błaszkiewicz, Zuzanna Midura, Paweł Panak,

II miejsce - drużyna z Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w składzie: Jagoda Ignasiak, Ignacy Jarzemski, Marcin Melerski,

III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące w składzie: Adam Kamiński, Martyna Okurowska, Mikołaj Siwiec,

IV miejsce -   drużyna II ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie  w składzie: Karina Jankowska, Karolina Putz, Tomasz Szyszko,

V miejsce  -  drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie w składzie: Paulina Derewecka, Wiktoria Romanowska, Karolina Śliwińska,

VI miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu w składzie: Magdalena Branicka, Kacper Guzowski, Anna Wróbel.

Konkurs został zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.   Państwo  Izabela i Jacek Dębscy byli  sponsorami  słodkich upominków dla uczestników konkursu.  Pani Wicekurator Oświaty przekazała zwycięskiej drużynie pamiątkowy album oraz latarkę do badań terenowych.  Kolejnym sponsorem była Rada Rodziców naszej szkoły.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim  sponsorom, Dyrektorom Szkół, nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Miłe dla nas były słowa o przyjemnej atmosferze konkursu , atrakcyjnych nagrodach oraz słodyczach, które otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Są one dla nas motywacją do przeprowadzenia kolejnej jego edycji.

Konkurs przygotowały nauczycielki przyrody: Grażyna Majewska, Elżbieta Kuciak-Olszewska

 sp_przyroda_26_04_2019.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!