Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Młodzi bez alkoholu VIII

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Młodzi bez alkoholu VIII Drukuj
Wpisał: Magdalena Wiśniewska   
26.04.2018
Śwum_kujawsko-pomorskie.jpgietlica Socjoterapeutyczna od maja br. przystępuje do kolejnej realizacji zadania  „Młodzi bez alkoholu".

Kowalewska placówka przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia, na ósmą edycję programu pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.000,00 zł - w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2018  pn.  „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko - pomorskim", zadanie 1: Programy profilaktyki uniwersalnej.

Realizacja programu  „Młodzi bez alkoholu VIII", będącego kontynuacją dotychczasowych działań profilaktycznych, przypada na okres od 01.05.2018r. do 30.11.2018r.
W ramach programu, prowadzone będą przez realizatorów profilaktyki Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" zajęcia edukacyjne z elementami profilaktyki uzależnień, zajęcia z elementami Treningu Umiejętności Społecznych. Celem wzmacniania więzi rodzinnych i funkcji rodzicielskich, w powyższe działania zostaną włączeni rodzice, uczestnicząc we wspólnych warsztatach z elementami Programu Wzmacniania Rodziny.

Poza tym, w ramach zajęć będących alternatywą dla używek i wszelkich zachowań ryzykownych - dla grupy starszej zaplanowano zajęcia z zakresu edukacji seksualnej, zaś dla młodszej spotkania z pracownikiem służby zdrowia - pielęgniarką dotyczące, zdrowego, higienicznego i bezpiecznego życia oraz zajęcia edukacyjne z elementami dogoterapii. Młodzi odbiorcy poznają sposoby dbania o psa, możliwości wspólnych, bezpiecznych zabaw, czy też rozpoznawania emocji zwierzęcia itp.

Zwieńczeniem tegorocznej edycji zadania będzie wyjazd wychowanków na kręgle do Osady Karbówko, jako jedna z wielu form spędzenia aktywnie czasu wolnego.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!