Mój dzielnicowy
Wpisał: Administrator   
26.03.2007

W ramach realizacji programu prewencji kryminalnej „Mój dzielnicowy” prezentujemy Państwu zmiany w rejonizacji oraz kadrowe dzielnicowych zaistniałe w rejonie działania Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim. Realizując zadania prewencji kryminalnej przedstawiamy Państwu program „Mój Dzielnicowy”. Głównym celem tego programu jest zapoznanie społeczeństwa z dzielnicowymi obsługującymi dany rejon służbowy. Poprzez poznanie dzielnicowego jako gospodarza rejonu łatwiejsze stanie się rozwiązywanie problemów nurtujących dana społeczność lokalną. Współpraca mieszkańców z dzielnicowym i angażowanie ich na rzecz poprawy bezpieczeństwa własnego i publicznego. Podejmowania wszelkiego rodzaju działań na rzecz ograniczenia przestępczości i wykroczeń. Poprzez poradnictwo ograniczenie zjawisk o podłożu patologicznym ( alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie ).

Uprzejmie informujemy, że możecie Państwo oczekiwać pomocy od dzielnicowego w sprawach:

  • konfliktów sąsiedzkich,
  • podstawowego poradnictwa prawnego,
  • udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
  • pomocy nieletnim zagrożonym demoralizacją,
  • poradnictwa w zakresie stosowania nowoczesnych metod technicznego zabezpieczenia obiektów i mienia,
  • poradnictwa w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  • poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów o podłożu patologicznym( alkoholizm, narkomania )

INFORMACJA O POSTERUNKU POLICJI W KOWALEWIE POMORSKIM

st.asp. Zbigniew Blonkowski