GMINA PAPIESKA
Wpisał: Agnieszka Żółtowska, Tatiana Kaźmierkiewicz   
24.01.2013
logo_papieskie2.jpg
W związku z apelem Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II informujemy, że gmina Kowalewo Pomorskie zamieściła na głównej stronie internetowej logo: „Miast i Gmin Papieskich".
Ojciec Święty Jan Paweł II – ustanowiony Honorowym Obywatelem Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/161/99 z dnia 11.11.1999 r.

Jan Paweł II - Karol Józef Wojtyła, urodził się 18.05.1920 r. w Wadowicach, zmarł 02.04.2005 r. w Watykanie. Jest postacią, której ze względu na jej fenomen, nie trzeba przybliżać nikomu.

Jan Paweł II to nie tylko polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, kawaler Orderu Orła Białego i papież od 16.10.1978 r. do 02.04.2005 r. Jan Paweł II to również poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. Jest Honorowym Obywatelem bardzo wielu miast.

Ulica Jana Pawła II

W dniu 8 czerwca 2005 roku uchwałą Nr XXI/191/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim dokonano zmiany nazwy fragmentu ulicy Marii Konopnickiej stanowiącego odnogę tej ulicy w kierunku Publicznego Gimnazjum (odcinek od skrzyżowania z głównym ciągiem do wjazdu do Publicznego Gimnazjum) na nazwę: ul. Jana Pawła II.

http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/uchwala_xxii_191_05.pdf

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

W dniu 14 października 2006 roku odbyła się uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim imienia Jana Pawła II połączona z rozwinięciem sztandaru. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla gimnazjalistów, ale także dla całej społeczności Kowalewa Pomorskiego. W przygotowania do tego święta zaangażowani byli nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz wielu mieszkańców naszej gminy. Nad pracami czuwał Honorowy Komitet Nadania Sztandaru i Patrona.

Ceremonia nadania szkole imienia rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym. Mszę w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II oraz w intencji grona pedagogicznego, dyrekcji i uczniów Publicznego Gimnazjum celebrował ksiądz biskup Józef Szamocki. Podczas sprawowania Ofiary Stołu Pańskiego, jego eminencja poświęcił sztandar szkoły. Po mszy wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście udali się do gimnazjum. W drodze towarzyszyła im orkiestra wojskowa z Centrum Uzbrojenia i Artylerii w Toruniu.

Główna część uroczystości zaczęła się poświęceniem tablicy pamiątkowej ku czci Jana Pawła II. Później, w uroczystej atmosferze, nastąpiło przekazanie sztandaru z rąk przewodniczącego Honorowego Komitetu Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, dyrektorowi gimnazjum. Po rozwinięciu sztandaru przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli przysięgę. Tablicę z popiersiem Ojca Świętego poświęcił ksiądz dziekan Ryszard Kobierowski, a odsłonięcia dokonali: Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz dyrektor gimnazjum. Później zaproszeni goście, sponsorzy i darczyńcy wbili symboliczne "gwoździe" w drzewiec sztandaru.

Po zakończeniu oficjalnej części został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci Patrona - Ojca Świętego Jana Pawła II. Piękne i wzruszające widowisko pozwoliło uczestnikom uroczystości wrócić myślami do życia i działań podejmowanych przez Papieża Polaka.

http://gimnazjumkowalewopomorskie.pl/index.php/historia-publicznego-gimnazjum?start=7