Uniwersytet Trzeciego Wieku - II wykład
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
19.04.2013

u3w_00_19_04_13.jpg„Charakter narodowy Polaków" to temat wykładu na U3W w dniu 18.04.2013 r. prowadzonego przez dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa prof. WSG dr Marka Chamota, odznaczonego medalem Pro Patria przyznawanym za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Słuchacze dowiedzieli się m.in., że przez pojęcie charakter narodowy rozumiemy własną, trwałą wspólnotę, ale i odrębność w zakresie przekonań, wzorów, systemów wartości czy zachowań potwierdzonych obrazem porównawczym innych nacji, przede wszystkim sąsiadów. Niekiedy jest tylko stereotypem powszechnych wyobrażeń o cechach wyróżniających inny naród, nie zawsze zgodnym z rzeczywistością.

U Polaków można wyróżnić cechy charakteru narodowego w warunkach ekstremalnych - kiedy wspólnota jest zagrożona, natomiast na co dzień występuje rzadko i jest zmienny.

u3w_01_19_04_13.jpg
u3w_02_19_04_13.jpg
u3w_03_19_04_13.jpg
u3w_04_19_04_13.jpg
 u3w_05_19_04_13.jpg